banner-tu-du_Gas_1440x164.jpg

16/05/2017

Danh sách kết quả lựa chọn nhà thầu cung ứng hóa chất, vật tư y tế và dụng cụ y khoa đợt 2 năm 2016 theo hình thức mua sắm đấu thầu rộng rãi.