trang-trong.jpg

Tin hoạt động

07

tháng 09

Vào ngày 29 tháng 8 năm 2017, Bệnh viện Từ Dũ đã phối hợp Văn phòng sức khỏe toàn cầu - Đại học Sydney, Úc tổ chức “Hội thảo về kiểm định lâm sàng và sử dụng hiệu quả dữ liệu bệnh viện”.

Thông báo lần 2, về việc đổi ngày tổ chức Hội nghị chu sinh – sơ sinh thường niên lần VII
05/09/2017

Giám sát và khen thưởng Cô đỡ thôn bản tỉnh Gia Lai
29/08/2017

Thông tin tuyển dụng

21

tháng 04

Thời gian nhận hồ sơ: 24/04/2017 – 31/08/2017 (trong giờ hành chính).