trang-trong.jpg

Tin hoạt động

22

tháng 10

Nhằm giới thiệu đến toàn thể viên chức Bệnh viện Từ Dũ về lịch sử  của Bệnh viện qua 80 năm hình thành và phát triển, qua đó nêu cao lòng tự hào về một tập thể, với truyền thống đoàn kết, tính năng động và sáng tạo…đã lập nên nhiều thành tích.

Hội thi điều dưỡng – hộ sinh giỏi năm 2017
10/10/2017

Tuyên truyền hoạt động phòng chống đề kháng sinh do Bộ y tế và BV Từ Dũ phát động
02/10/2017

Thông tin tuyển dụng

07

tháng 11

- Có đơn đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có các văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp được tuyển dụng;

- Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

- Đáp ứng các điều kiện theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật;

 

Thông báo tuyển dụng (24/04/2017 – 31/08/2017)
21/04/2017

Thông báo tuyển dụng viên chức 2016 tại BV Từ Dũ
07/12/2016