trang-trong.jpg

Thông tin tuyển dụng

26

tháng 04

Thời gian nhận hồ sơ: 26/04/2018 – 31/08/2018 (trong giờ hành chính). 

Nhận hồ sơ : CN. Nguyễn Thị Ngọc Hương (Phòng TCCB) - Bệnh viện Từ   Dũ - ĐT : 08.54042819/ 0989009834.

 

Kết quả xét tuyển viên chức 2017 của Bệnh viện Từ Dũ
03/01/2018

Danh sách thí sinh tại các phòng thi
18/12/2017