banner-tu-du_Gas_1440x164.jpg

02/02/2017

Thông báo mời thầu

Bệnh viện Từ Dũ – Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói thầu mua sắm hóa chất, vật tư y tế và dụng cụ y khoa đợt 2 năm 2016:

 

  • Theo hình thức đấu thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thuộc dự án :   mua sắm hàng hoá thường xuyên năm 2016
  • Sử dụng nguồn vốn: nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác.

Bệnh viện mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu cung cấp hàng hoá cho gói thầu.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại :

Khoa Dược  – Bệnh viện Từ Dũ:

  • Địa chỉ :  284 Cống Quỳnh, Q.1, TpHCM
  • Điện thoại :  54042829  - 54042839

Và sẽ được mua một bộ HSMT hoàn chỉnh với một khoản tiền không hoàn lại: 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng)

Hồ sơ mời thầu được mua tại: Khoa Dược – Bệnh viện Từ Dũ.

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ 08 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 01 năm 2017 (thứ hai) đến trước 08 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 02 năm 2017 (theo giờ hành chính).

Thời gian họp tiền mở thầu: 08 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 02 năm 2017 (thứ tư) tại Hội trường Làng hòa bình II – Bệnh viện Từ Dũ.

Thời điểm đóng thầu: HSDT phải được gửi kèm theo bảo đảm dự thầu, sắp xếp theo đúng hướng dẫn và phải được chuyển đến Khoa Dược - Bệnh viện Từ Dũ chậm nhất vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 02 năm 2017.

Thời điểm mở thầu: HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 02 năm 2017 tại Hội trường giao ban – Khu D - Bệnh viện Từ Dũ (thứ ba).

Thông báo này thay cho thư mời các nhà thầu tham dự lễ mở thầu vào thời gian nêu trên. Rất mong các nhà thầu tham dự đầy đủ.