trang-trong.jpg
Giường Dịch Vụ

Chào bạn,

Bạn đăng ký khám chữa bệnh BHYT tại Bệnh viện Bình Thạnh, Bạn muốn sinh ở bệnh viện Từ Dũ và để được hưởng BHYT 100% trên mức hưởng thì bạn phải có giấy chuyển tuyến hợp lệ

Trường hợp, không có giấy chuyển tuyến thì tùy theo lúc bạn nhập viện tại khoa Cấp cứu của BV: 

+ Nếu trong tình trạng cấp cứu, bạn vẫn được hưởng tỷ lệ đúng tuyến là 100% trên mức hưởng của bạn; Hoặc

+ Nhập viện không phải trong tình trạng cấp cứu và không có giấy chuyển tuyến thì bạn chỉ được hưởng tỷ lệ trái tuyến là 60% trên mức hưởng của bạn. 

Nếu bạn chọn sanh BHYT thì bạn có thể chọn đăng ký với các loại phòng dịch vụ, Chi phí phòng dịch vụ tùy thuộc vào loại phòng bạn đăng ký

Mời bạn xem chi tiết giá phẫu thuật (mổ) và phòng dịch vụ theo đường link https://tudu.com.vn/vn/huong-dan-dich-vu/bang-gia/bang-gia-dich-vu-theo-yeu-cau/ 

Tổng chi phí = Chi phí sanh thường (khoảng 2.500.000 đ -3.000.000 đ) + Chi phí phòng dịch vụ

Chúc bạn nhiều sức khỏe.

Ths Đinh Thị Hoài Thanh – P.TCKT

Bảo hiểm y tế

Chào bạn,

Bạn có thẻ BHYT:

Trường hợp có giấy chuyển tuyến hợp lệ thì được thanh toán 100% trên mức hưởng

Trường hợp không có giấy chuyển tuyến thì tùy theo lúc bạn nhập viện tại khoa Cấp cứu của BV: 

+ Nếu trong tình trạng cấp cứu, bạn vẫn được hưởng tỷ lệ đúng tuyến là 100% trên mức hưởng của bạn; Hoặc

+ Nhập viện không phải trong tình trạng cấp cứu và không có giấy chuyển tuyến thì bạn chỉ được hưởng tỷ lệ trái tuyến là 60% trên mức hưởng của bạn. 

Bên cạnh đó, bạn phải tự thanh toán phần cùng chi trả và chi phí ngoài phạm vi thanh toán của BHYT; gồm có tiền phòng dịch vụ, tiền công sinh mổ dịch vụ theo yêu cầu...(nếu bạn có đăng ký).

Chúc bạn nhiều sức khỏe.

ThS Đinh Thị Hoài Thanh – P.TCKT

Sanh dịch vụ có được hưởng bảo hiểm y tế

Chào bạn,

Bạn có thẻ BHYT:

Trường hợp có giấy chuyển tuyến hợp lệ thì được thanh toán 100% trên mức hưởng

Trường hợp không có giấy chuyển tuyến thì tùy theo lúc bạn nhập viện tại khoa Cấp cứu của BV: 

+ Nếu trong tình trạng cấp cứu, bạn vẫn được hưởng tỷ lệ đúng tuyến là 100% trên mức hưởng của bạn; Hoặc

+ Nhập viện không phải trong tình trạng cấp cứu và không có giấy chuyển tuyến thì bạn chỉ được hưởng tỷ lệ trái tuyến là 60% trên mức hưởng của bạn. 

Bên cạnh đó, bạn phải tự thanh toán phần cùng chi trả và chi phí ngoài phạm vi thanh toán của BHYT; gồm có tiền phòng dịch vụ, tiền công sinh mổ dịch vụ theo yêu cầu...(nếu bạn có đăng ký).

Chúc bạn nhiều sức khỏe.

ThS Đinh Thị Hoài Thanh – P.TCKT

Về việc sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế

Chào bạn,

Bạn chỉ có thể sử dụng 1 thẻ BHYT đang còn hiệu lực.

Bạn đăng ký KCB BHYT ban đầu tại Bệnh viện Hoàn Mỹ, nếu bạn muốn sinh ở Bệnh viện Từ Dũ và để được hưởng BHYT 100% trên mức hưởng thì bạn phải có giấy chuyển tuyến hợp lệ

Trường hợp, không có giấy chuyển tuyến thì tùy theo lúc bạn nhập viện tại khoa Cấp cứu của BV: 

+ Nếu trong tình trạng cấp cứu, bạn vẫn được hưởng tỷ lệ đúng tuyến là 100% trên mức hưởng của bạn; Hoặc

+ Nhập viện không phải trong tình trạng cấp cứu, bạn chỉ được hưởng tỷ lệ trái tuyến là 60% trên mức hưởng của bạn. 

Nếu bạn có đăng ký sanh dịch vụ (theo yêu cầu) thì bạn phải thanh toán tiền công sanh dịch vụ. Ngoài ra, bạn phải tự thanh toán phần cùng chi trả và chi phí khác ngoài phạm vi thanh toán của BHYT (nếu có).

Trường hợp được xác định là cấp cứu trong sản khoa: sanh rớt; dọa sanh non; chuyển dạ; dọa vỡ tử cung, vỡ tử cung; tiền sản giật, sản giật, hội chứng hellp,; thuyên tắc ối;...Việc xác định trường hợp cấp cứu do bác sĩ xem xét.

Chúc bạn nhiều sức khỏe!

Ths Đinh Thị Hoài Thanh - P.TCKT

TÁI KHÁM

Chào bạn,

Điều kiện để được hưởng BHYT khi đi tái khám là người bệnh phải có:

– Thẻ BHYT có ảnh (hoặc thẻ BHYT và giấy tờ chứng minh nhân thân có ảnh).

– Giấy hẹn khám lại của bác sĩ (Giấy hẹn khám lại chỉ có giá trị sử dụng 01 lần) trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày hẹn khám lại.

Như vậy, nếu bạn tái khám không đúng ngày hẹn của Bác sĩ nhưng vẫn đáp ứng đủ 2 điều kiện trên thì vẫn được hưởng BHYT theo quy định

Chúc bạn nhiều sức khỏe

Ths Đinh Thị Hoài Thanh - P.TCKT

TÁI KHÁM BHYT

Chào bạn,

Điều kiện để được hưởng BHYT khi đi tái khám là người bệnh phải có:

– Thẻ BHYT có ảnh (hoặc thẻ BHYT và giấy tờ chứng minh nhân thân có ảnh).

– Giấy hẹn khám lại của bác sĩ (Giấy hẹn khám lại chỉ có giá trị sử dụng 01 lần) trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày hẹn khám lại.

Như vậy, nếu bạn tái khám không đúng ngày hẹn của Bác sĩ nhưng vẫn đáp ứng đủ 2 điều kiện trên thì vẫn được hưởng BHYT theo quy định

Chúc bạn nhiều sức khỏe

Ths Đinh Thị Hoài Thanh - P.TCKT

Về chế độ BHYT thai sản

Chào bạn,

Bạn đăng ký khám chữa bệnh BHYT tại Bệnh viện 30/4, Bạn muốn sinh ở bệnh viện Từ Dũ và để được hưởng BHYT 100% trên mức hưởng thì bạn phải có giấy chuyển tuyến hợp lệ

Trường hợp, không có giấy chuyển tuyến thì tùy theo lúc bạn nhập viện tại khoa Cấp cứu của BV: 

+ Nếu trong tình trạng cấp cứu, bạn vẫn được hưởng tỷ lệ đúng tuyến là 100% trên mức hưởng của bạn; Hoặc

+ Nhập viện không phải trong tình trạng cấp cứu, bạn chỉ được hưởng tỷ lệ trái tuyến là 60% trên mức hưởng của bạn. 

Chúc bạn nhiều sức khỏe.

Ths Đinh Thị Hoài Thanh – P.TCKT

giải đáp thắc mắc

Chào bạn,

Chi phí y tế cơ bản (1) là khoản chi phí theo quy định, bao gồm: chi phí thuốc, VTYT (găng tay, bông, cồn,...). chi phí điện, nước, chi phí giặt ủi, chi phí làm sạch,…) và tiền lương cơ bản.  

Chi phí dịch vụ theo yêu cầu (2) là chi phí cho tiện ích tăng thêm, tiền công và chi phí khác không bao gồm chi phí y tế tại mục (1)

Khi người bệnh chọn dịch vụ theo yêu cầu, trong đó có đăng ký phòng dịch vụ (khu H, N hoặc M) thì người bệnh trả chi phí (1) và chi phí (2). Đối với người bệnh có thẻ BHYT thì được cơ quan BHYT chi trả toàn bộ hoặc một phần chi phí (1), tùy thuộc vào mức quyền lợi của người bệnh.

Chúc bạn nhiều sức khỏe!

Ths Hoài Thanh - P.TCKT

Bảo hiểm y tế, chuyển viện, tiền giường

Chào bạn,

Người bệnh phải đến BV để được Bác sĩ thăm khám và có chỉ định chuyên môn phù hợp

Khi khám, theo dõi thai hoặc sinh tại Bệnh viện Từ Dũ, Người bệnh chỉ được hưởng BHYT 100% trên mức hưởng khi người bệnh phải có giấy chuyển tuyến hợp lệ

Trường hợp, không có giấy chuyển tuyến thì tùy theo lúc người bệnh nhập viện tại khoa Cấp cứu của BV: 

+ Nếu trong tình trạng cấp cứu, người bệnh vẫn được hưởng tỷ lệ đúng tuyến là 100% trên mức hưởng của bạn; Hoặc

+ Nhập viện không phải trong tình trạng cấp cứu và không có giấy chuyển tuyến thì người bệnh chỉ được hưởng tỷ lệ trái tuyến là 60% trên mức hưởng của người bệnh. 

Người bệnh phải tự thanh toán phần cùng chi trả và chi phí ngoài phạm vi thanh toán của BHYT; gồm có tiền phòng dịch vụ, tiền công sinh mổ dịch vụ theo yêu cầu...(nếu có đăng ký).

Chúc bạn, vợ bạn và gia đình nhiều sức khỏe.

CN Đinh Thị Hoài Thanh – P.TCKT

Xin lại bản sao hóa đơn thanh toán

Chào bạn,

Bạn vui lòng liên hệ P.TCKT Bệnh viện Từ Dũ (tầng trệt khu D - 284 Cống Quỳnh) để được hướng dẫn cụ thể đề nghị của bạn

Trân trọng!

Cn ĐiThị Hoài Thanh - P.TCKT

1234567
...