trang-trong.jpg
unnamed.png
Thư mời chào giá

Thuê thiết bị CNTT 

cai-tao-sua-chua.jpg
Thư mời chào giá

Cải tạo sửa chữa

hang-hoa-dich-vu.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu mua sắm tài sản hàng hóa, dịch vụ 

the-tu.jpg
Thư mời chào giá

Lắp đặt hệ thống kiểm soát thẻ từ ID

vach-ngan-nhom.jpeg
Thư mời chào giá

Vách ngăn nhôm

telehealth.jpg
Thư mời chào giá

Thiết kế Phòng TeleHealth 

Túi-vải-Canvas.jpg
Thư mời chào giá

Túi vải Canvas 

hang-hoa-dich-vu.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm tài sản hàng hóa, dịch vụ 

Thư mời chào giá

Di dời tủ lưu mẫu Giải Phẫu Bệnh và giặt màn cửa, màn chắn 

Thư mời chào giá

Vách ngăn quầy

1234567
...