trang-trong.jpg
15531903_Logotudu-2.png
Thư mời chào giá số 10

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Hữu)                                

- Thời gian đăng thông tin : từ ngày 15/9/2017 đến 20/9/2017.

 

O6Q3CC0.jpg
Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Gói thầu “Cung cấp, lắp đặt cửa nhôm phòng mổ, phòng hồi sức tại lầu 4 khu N

 

OBDL960.jpg
Thư mời chào giá

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Phương 0984430368)                     

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 12/9/2017 đến 15/9/2017.

 

OGMT9C0.jpg
Thư mời chào giá

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Lý )                    

- Thời gian đăng thông tin : từ ngày 12/ 9 /2017  đến  15 /9 /2017.

 

O6Q3CC0.jpg
Thư mời chào giá số 9

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Hữu)                                

- Thời gian đăng thông tin : từ ngày 11/9/2017 đến 15/9/2017.

 

OEMPRF0.jpg
Thư mời chào giá mua sắm hàng hóa, vật tư mau hỏng rẻ tiền

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Lý )                    

- Thời gian đăng thông tin : từ ngày 06/9/2017 đến 08/9/2017.

 

4049.jpg
Thư mời chào giá Cung cấp màn vải và màn cuốn cho phòng mổ

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Phương 0984430368)             

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 01/9/2017 đến 6/9/2017.

 

15531903_Logotudu-2.png
Thư mời chào giá

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 235 (gặp Ngọc Ánh)                      

- Thời gian đăng thông tin : từ ngày 30/8/2017 đến 01/9/2017.

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 30/8/2017 đến 16 giờ ngày 01/9/2017.

 

O6V2M90.jpg
Thư mời chào giá sữa Pregestimilk

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Lý )                    

- Thời gian đăng thông tin : từ ngày 03/8/2017 đến 07/8/2017.

 

O6Q3CC0.jpg
Thư mời chào giá mua sắm: Giấy vệ sinh, bao chân,..

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Lý )                    

- Thời gian đăng thông tin : từ ngày29/8/2017  đến 01/9/2017.

 

1234567
...