trang-trong.jpg
O6YGAF0.jpg
Thư mời chào giá "Cung cấp dung dịch xà phòng rửa tay tại bệnh viện"

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 08.5404 2829 – nội bộ 261 (gặp Thủy 0982.112.117)

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 28/03/2017 đến 31/03/2017.

 

O6T8MJ0.jpg
Thư mời chào giá sữa chữa cổng xếp

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 261 (gặp Ngọc Ánh)                      

- Thời gian đăng thông tin : từ ngày 17/3/2017 đến 20/3/2017.

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 17/3/2017 đến 16 giờ ngày 20/3/2017.

 

O6V2M90.jpg
Thư mời chào giá

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Hữu)                                

- Thời gian đăng thông tin : từ ngày 16/03/2017 đến 21/03/2017.

 

 

OAYTJ70.jpg
Thư mời chào giá mua sắm hàng hóa vật tư

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Lý hoặc hữu)                    

- Thời gian đăng thông tin : từ ngày 08/3/2017 đến 10/3/2017.

 

OGN3960.jpg
Thư mời chào giá mua sắm hàng hóa

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Lý hoặc hữu)                    

- Thời gian đăng thông tin : từ ngày 10/3/2017 đến 15/3/2017.

 

O6ZHFP0.jpg
Thư mời chào giá mua sắm hàng hóa

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Hữu)                                

- Thời gian đăng thông tin : từ ngày 08/03/2017 đến 13/03/2017.

 

O6T8MJ0.jpg
Thư mời chào giá mua sắm hàng hóa

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Lý )                    

- Thời gian đăng thông tin : từ ngày 03/3/2017 đến 06/3/2017.

 

O6ZHFP0.jpg
Thư mời chào giá máy thổi khí

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 261 (gặp Ngọc Ánh)                      

- Thời gian đăng thông tin : từ ngày 22/02/2017 đến 24/02/2017.

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 24/02/2017 đến 16 giờ ngày 28/02/2017.

 

OGN3960.jpg
Thư mời chào giá sửa chữa

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 261 (gặp Ngọc Ánh)                      

- Thời gian đăng thông tin : từ ngày 22/02/2017 đến 24/02/2017.

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 24/02/2017 đến 16 giờ ngày 28/02/2017.

 

O6Q3CC0.jpg
Thư mời chào giá mua sắm và lắp đặt hàng hóa

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Ngọc Ánh)                      

- Thời gian đăng thông tin: từ ngày 22/02/2017 đến 24/02/2017.

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 22/02/2017 đến 24/02/2017.