trang-trong.jpg
O6ZHFP0.jpg
Thư mời chào giá Bao vải phòng sanh

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Lý )                    

- Thời gian đăng thông tin : từ ngày 23/5/2017  đến 25/5/2017.

 

pexels-photo-266011.jpeg
Thư mời chào giá mua sắm mềm sơ sinh

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Lý )                    

- Thời gian đăng thông tin : từ ngày 23/5/2017  đến 25/5/2017.

 

13240791_O6T8MJ0.jpg
Thư mời chào giá mua sắm hàng hóa

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Hữu)  

 

O6ZHFP0.jpg
Thư mời chào giá kiểm định thang máy

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 261 (gặp Ngọc Ánh)                      

- Thời gian đăng thông tin : từ ngày 11/5/2017 đến 15/5/2017.

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 11/5/2017 đến 16 giờ ngày 15/5/2017.

 

O6ZHFP0.jpg
Thư mời chào giá sữa chữa đường ống nước thải

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 261 (gặp Ngọc Ánh)                      

- Thời gian đăng thông tin : từ ngày 11/5/2017 đến 15/5/2017.

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 11/5/2017 đến 16 giờ ngày 15/5/2017.

 

O6TRVV0.jpg
Thư mời chào giá Trang phục cho nhân viên khoa H năm 2017

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Phương 0984430368)                      

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 04/5/2017 đến 10/5/2017.

 

DSC_2365_1.jpg
Thư mời chào giá

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Hữu)                                

- Thời gian đăng thông tin : từ ngày 25/04/2017 đến 05/05/2017.

 

DSC_2307_1.jpg
Thư mời chào giá bộ đồ mổ ngắn

Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Lý )                    

Thời gian đăng thông tin: từ ngày 20/4/2017  đến 24/4/2017.

 

OGN3960.jpg
Thư mời chào giá mua sắm hàng hóa

Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Hữu)                                

Thời gian đăng thông tin : từ ngày 19/04/2017 đến 24/04/2017.

 

O6T8MJ0.jpg
Thư mời chào giá mua sắm hàng hóa vật tư

Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Lý )                    

Thời gian đăng thông tin : từ ngày 04/4/2017 đến 07/4/2017.