trang-trong.jpg
the-tu.jpg
Thư mời chào giá

Thẻ nuôi bệnh

Thời gian đăng thông tin: từ ngày 20/04/2021 đến 22/04/2021

bao-chay.jpg
Thư mời chào giá

Bảo trì hệ thống báo cháy định kỳ

Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 14/4/2021 đến hết ngày 16/4/2021

Thư mời chào giá

Tủ Inox hấp sữa

Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 14/04/2021 đến hết ngày 16/4/2021

 

rem-y-te.jpg
Thư mời chào giá

Rèm Y Tế

Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 08/04/2021 đến hết ngày 10/4/2021

 

xay-dung.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu thuê đơn vị tư vấn, thi công

Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 08/4/2021  đến 15/4/2021

hang-hoa-dich-vu.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm tài sản hàng hóa, dịch vụ 

Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 07/4/2021 đến 16h30 phút ngày 09/4/2021


mua-sam-hang-hoa.png
Thư mời chào giá

Mua sắm vật tư tiêu hao hành chính 

Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 05/04/2021 đến 09/04/2021.

 

 

hang-hoa-dich-vu.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm tài sản hàng hóa, dịch vụ 

Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 01/4/2021 đến 16h30 phút ngày 05/4/2021


tham-co.jpg
Thư mời chào giá

Trang bị thảm cỏ khuôn viên

may-bom.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu sửa chữa máy bơm

1234567
...