09540223_banner-tu-du_1440x164-Sonno-PC.jpg

Các phòng chức năng

05

tháng 03

Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện

Phòng Công nghệ thông tin
16/02/2011

Phòng Kế hoạch tổng hợp
03/11/2009

Khoa Lâm sàng

22

tháng 11

Tiếp nhận, điều trị vật lý trị liệu, phục hồi chức năng cho người bệnh. 

Khoa Khám bệnh
03/11/2009

Khoa Sanh
03/11/2009

Khoa Cận lâm sàng

18

tháng 12

Di truyền và sinh học tử là chuyên khoa mũi nhọn của bệnh viện Từ Dũ, là lĩnh vực tiên phong trong xu hướng phát triển y học của thế giới. Khoa Xét nghiệm Di truyền Y học tự hào là đơn vị đi đầu cả nước về di truyền người và chẩn đoán trước sinh. Khoa có đội ngũ cán bộ y tế trẻ giỏi, có đầy đủ các thiết bị xét nghiệm sàng lọc và chẩn đoán gen hiện đại.

Khoa Dinh dưỡng tiết chế
03/11/2009

Khoa Chẩn đoán hình ảnh
03/11/2009