trong-2.jpg

Hành chính quản trị

16

tháng 12

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

Quản lý chất lượng

26

tháng 08

Để chuẩn bị cho kế hoạch thanh lý các đầu sách cũ tại Thư viện, được sự đồng thuận của  lãnh đạo bệnh viện, Phòng Quản lý chất lượng sẽ triển khai tặng một số đầu sách ngoài chuyên môn (tiểu thuyết – có danh sách đính kèm ) cho nhân viên của bệnh viện. Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng QLCL (Lầu 3 khu D gặp Hồng Châu) trước ngày 28/8/2015.

Khuyến cáo Công Nghệ Thông Tin
26/11/2014

Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức
30/08/2012