trong-2.jpg

Làng Hòa Bình

31

tháng 03

Bệnh viện Từ Dũ: 028 54042 829 (số nội bộ 246 hoặc 303)
Làng Hòa Bình: 08 5404 2959
Thời gian: thứ 2 – thứ 6, 7 giờ 30 - 11 giờ, 13 giờ - 16 giờ

 

Tổ chức cán bộ

09

tháng 11

Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Mẫu báo cáo sau khi đi nước ngoài
12/09/2018

Mẫu báo cáo của Đảng viên đi nước ngoài
12/09/2018

Hành chính quản trị

16

tháng 12

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm