trang-trong.jpg

20/02/2014

Thông báo mời hàng cạnh tranh

Gói thầu “Mua thuốc đặc trị, quý hiếm không có trong kết quả đấu thầu của Bệnh viện Chợ Rẫy và các Bệnh viện,Sở Y tế trên toàn quốc”.

 Bệnh viện Từ Dũ có kế hoạch tổ chức mua sắm theo Luật Đấu thầu gói thầu “Mua thuốc đặc trị, quý hiếm không có trong kết quả đấu thầu của Bệnh viện Chợ Rẫy và các Bệnh viện,Sở Y tế trên toàn quốc” theo hình thức chào hàng cạnh tranh trong nước, sử dụng vốn nguồn thu sự nghiệp.

Bên mời chào hàng mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia chào hàng gói thầu nêu trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia được mua bộ hồ sơ yêu cầu hoàn chỉnh với giá là 500.000 đồng/bộ.

Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại:

-  Khoa Dược - Bệnh viện Từ Dũ

-  Địa chỉ        : số 284, Cống Quỳnh, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. HCM

-  Điện thoại   : 08.54042824 - Fax: 08.54042826

Một số thông tin cơ bản cho nhà thầu:

-  Đóng tiền mua hồ sơ yêu cầu tại phòng Tài chính Kế toán.

-  Nhận hồ sơ yêu cầu tại Khoa Dược

-  Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: từ 7 giờ 30 phút ngày 19 tháng 2 năm 2014 đến 9 giờ 00 phút ngày 25 tháng 2 năm 2014 (giờ Hành chánh).

-  Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất 9 giờ 00 phút ngày 25 tháng 2 năm 2014./.

 

GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

TS. BS. Huỳnh Thị Thu Thủy