banner-tu-du_Sonno_1440x164---T7.2019.jpg
Xongbame.jpg
Thư mời chào giá

Xongbame

Thông tin về Lễ mở thầu thuốc tại Bệnh viện Từ Dũ

Sáng ngày 18 tháng 6 năm 2019, Bệnh viện Từ Dũ đã tổ chức Lễ mở thầu các gói thầu thuốc năm 2019.

 

Thư mời chào giá

TANAMERA FEMIMINE HEBRAL WASH

Thông báo mời thầu

Gói thầu thuốc generic 

Thông báo mời thầu

Gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị 

thao-moc.jpg
Thư mời chào giá

Thảo mộc vệ sinh phụ nữ

thao-moc.jpg
Thư mời chào giá

BẢNG YÊU CẦU BÁO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM SẢN PHẨM KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC NĂM 2019

 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm thuốc sau khi có kết quả đấu thầu năm 2017-2018 (Lần 1) (Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị và thuốc generic)
Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm thuốc sau khi có kết quả đấu thầu năm 2017-2018
14175302_OCD94D0.jpg
Bảng yêu cầu báo giá danh mục mua sắm bổ sung hóa chất và dung dịch khử khuẩn năm 2018

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm