09540223_banner-tu-du_1440x164-Sonno-PC.jpg
thao-moc.jpg
Thư mời chào giá

BẢNG YÊU CẦU BÁO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM SẢN PHẨM KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC NĂM 2019

 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm thuốc sau khi có kết quả đấu thầu năm 2017-2018 (Lần 1) (Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị và thuốc generic)
Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm thuốc sau khi có kết quả đấu thầu năm 2017-2018
14175302_OCD94D0.jpg
Bảng yêu cầu báo giá danh mục mua sắm bổ sung hóa chất và dung dịch khử khuẩn năm 2018

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

stockvault-pills-125954.jpg
Kết quả lựa chọn nhà thầu

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm thuốc trong khi chờ kết quả đấu thầu năm 2017-2018 (lần 3)
64.jpg
Bảng yêu cầu báo giá danh mục mua sắm bổ sung hóa chất xét nghiệm năm 2018

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

3460.jpg
Bảng yêu cầu báo giá danh mục mua sắm bổ sung vật tư y tế năm 2018

Gói thầu mua sắm bổ sung vật tư y tế năm 2018

Hình thức mua sắm: Chỉ định thầu rút gọn

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm thuốc trong khi chờ kết quả đấu thầu năm 2017-2018 (lần 2)
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm thuốc trong khi chờ kết quả đấu thầu năm 2017-2018 (Thuốc generic)