trang-trong.jpg
XONGBANME.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm hàng hóa phục vụ chuyên môn

medicine-680x365.jpg
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Gói thầu: mua sắm thuốc sau khi có kết quả đấu thầu năm 2019 (lần 3)

Xongbame.jpg
Thư mời chào giá

Xongbame

generic.jpeg
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Gói thầu thuốc generic năm 2019

medicine-680x365.jpg
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị năm 2019

Thông tin về Lễ mở thầu thuốc tại Bệnh viện Từ Dũ

Sáng ngày 18 tháng 6 năm 2019, Bệnh viện Từ Dũ đã tổ chức Lễ mở thầu các gói thầu thuốc năm 2019.

 

Thư mời chào giá

TANAMERA FEMIMINE HEBRAL WASH

medicine-store.jpg
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

 Gói thầu: mua sắm thuốc sau khi có kết quả đấu thầu năm 2017 - 2018 (lần 3)

Thông báo mời thầu

Gói thầu thuốc generic 

Thông báo mời thầu

Gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị