15104418_banner.jpg

Breast milk is the most appropriate foods for infants and young children.

Feeding breastfed in the first 6 months and continued breastfeeding for two years first have important implications for the survival and development of children in the following comprehensive.

See more

Banner-8-3-01.jpg

..

    • We would like to take this opportunity to inform you that the 14th Conference France – Vietnam Asia Pacific on Gynecology and Obstetrics will be held in Ho Chi Minh City’s Conference Hall on May 22th - 23th 2014. Especially this time, the Institute - University of Nantes (CHU Nantes) will integrate his 9th worshop Expertise and polemic onon Gynecology and Obstetrics with the 14th Conference of Tu Du Hospital.

  • The 14th Conference France – Vietnam on Gynaecology and Obstetrics.

About us

03

month 11

Infertility department
03/11/2009

Family planning department
03/11/2009

See more

Activities

28

month 05

15th Vietnam – France – Asia – Pacific conference on obstetrics and gynecology (2nd announcement)
01/04/2015

The 6th Asia Pacific Congress on Controversies in Gynecology, Infertility and Ultrasound, November 20-22, 2014
30/06/2014

See more

Conference

12

month 09

Workskhop: Friday, November 18th 2016

Congress: Saturday, November 19th 2016

See more

THÔNG TIN TỪ SỞ Y TẾ TP.HCM

Tìm hiểu loại hình “Paramedic motocycle” tại các nước trên thế giới - Sở Y Tế HCM

Trong lịch sử, xe cứu thương bắt đầu xuất hiện từ những năm 1900. Ngày nay, cho dù hệ thống cấp cứu ngoài bệnh viện thuộc mô hình Anglo-American hay Franco-German,...

16/11/2018

“One Health” là gì ? - Sở Y Tế HCM

“One Health” là giải pháp phối hợp hành động giữa các ngành như y tế, thú y và môi trường để đạt được kết quả sức khỏe tốt nhất có thể cho tất cả các...

15/11/2018

Thông tư số 29/2018/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định về Thử thuốc trên lâm sàng - Sở Y Tế HCM

Ngày 20/10/2018, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký ban hành Thông tư số 29/2018/TT-BYT Quy định về Thử thuốc trên lâm sàng; Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ...

14/11/2018

DOAN-HOI_CONG-DOAN.jpg
DOAN-HOI_DTN.jpg
DOAN-HOI_CUU-CHIEN-BINH.jpg
DOAN-HOI_CHU-THAP-DO.jpg
banner220x110.png