trang-trong.jpg

Bảng giá

28

tháng 02

Bộ phận khám đoàn - Phòng Công tác xã hội - BV Từ Dũ

191 Nguyễn Thị Minh Khai, Q1

Điện thoại tư vấn: 028. 5404 2802

Bảng giá theo TT14 - 31.12.2019
31/12/2019

Bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
04/11/2019