Omega-Tu-Du-(PC).jpg

Hướng dẫn

29

tháng 04

Từ ngày 04/5/2020, Bệnh viện Từ Dũ tiếp tục thực hiện hoạt động tiêm chủng mở rộng, tiêm chủng tự nguyện tại bệnh viện. 

Tờ khai báo y tế bắt buộc
29/04/2020

Các biện pháp giảm nguy cơ mắc chủng virus corona mới
03/02/2020

Bảng giá

28

tháng 02

Bộ phận khám đoàn - Phòng Công tác xã hội - BV Từ Dũ

191 Nguyễn Thị Minh Khai, Q1

Điện thoại tư vấn: 028. 5404 2802

Bảng giá theo TT14 - 31.12.2019
31/12/2019

Bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
04/11/2019