Mamavit---Từ-Dũ---1440x164.png

Bảng giá

18

tháng 09

Căn cứ theo thông tư TT15/2018/TT-BYT ngày 30/05/2018 quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các BV đồng hạn trên toàn quốc

Bảng giá Dịch vụ theo yêu cầu
18/09/2018

Bảng giá các biệt dược thuốc
25/06/2018