banner-tu-du_Gas_1440x164.jpg

Hướng dẫn

07

tháng 09

Bảo hiểm y tế là một chính sách xã hội quan trọng của hệ thống an sinh xã hội, liên quan đến quyền lợi, sức khỏe, bảo đảm an toàn và chất lượng cuộc sống của người tham gia, góp phần thực hiện công bằng xã hội.

 

Để tạo thuận lợi cho người dân, dưới đây là hướng dẫn cụ thể cho việc sử dụng thẻ BHYT tại Bệnh viện Từ Dũ:

 

Bảng giá

18

tháng 09

Căn cứ theo thông tư TT15/2018/TT-BYT ngày 30/05/2018 quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các BV đồng hạn trên toàn quốc

Bảng giá Dịch vụ theo yêu cầu
18/09/2018

Bảng giá các biệt dược thuốc
25/06/2018