Omega-Junior---Từ-Dũ---1440x164.png

Phòng Vật tư - Thiết bị y tế

17

tháng 09

Sửa chữa thay thế Màn hình LCD 

Thư mời chào giá
12/11/2018

Thư mời chào giá
09/11/2018

Phòng Hành chính quản trị

30

tháng 11

Hệ thống tương tác kiểm tra đánh giá

  1. Thiết bị tương tác trắc nghiệm cho giảng viên
  2. Thiết bị tương tác trắc nghiệm cho học viên

 

Thư mời chào giá
05/11/2018

Thư mời chào giá
05/11/2018