trang-trong.jpg

Phòng Vật tư - Thiết bị y tế

15

tháng 11

Mua sắm các mặt hàng hóa chất 

Thư mời chào giá
16/01/2020

Thư mời chào giá
08/01/2020

Khoa Dược

28

tháng 10

Gói thầu: mua sắm thuốc sau khi có kết quả đấu thầu năm 2019 (lần 3)

Thư mời chào giá
04/10/2019

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
13/09/2019