trang-trong.jpg

Phòng Vật tư - Thiết bị y tế

08

tháng 03

- Thời gian xem thiết bị y tế: từ 8 giờ đến 11 giờ ngày 15/3/2017.

- Thời gian đăng ký chào giá mua từ ngày 15/3/2017 đến trước 14 giờ 30 phút ngày 16/3/2017.

 

Bảng yêu cầu báo giá Đầu dò bụng
28/02/2017

Thông báo đề nghị báo giá chi phí thẩm định giá thiết bị y tế làm cơ sở bán thanh lý
10/02/2017

Phòng Hành chính quản trị

17

tháng 03

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 261 (gặp Ngọc Ánh)                      

- Thời gian đăng thông tin : từ ngày 17/3/2017 đến 20/3/2017.

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 17/3/2017 đến 16 giờ ngày 20/3/2017.

 

Thư mời chào giá
16/03/2017

Thư mời chào giá mua sắm hàng hóa vật tư
10/03/2017

Khoa Dược

14

tháng 03

Danh sách nhà thầu, các sản phẩm thuốc trúng thầu

Danh sách các sản phẩm thuốc không được lựa chọn theo tên nhà thầu dự thầu

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu
28/02/2017

Thông báo mời thầu
02/02/2017