banner-tu-du_Sonno_1440x164---T7.2019.jpg

Khoa Dược

19

tháng 06

Sáng ngày 18 tháng 6 năm 2019, Bệnh viện Từ Dũ đã tổ chức Lễ mở thầu các gói thầu thuốc năm 2019.

 

Thư mời chào giá
06/06/2019

Thông báo mời thầu
20/05/2019