trang-trong.jpg

Khám bệnh

08

tháng 09

Các tuyến xe buýt: 02, 05, 06, 27, 38, 68, 53

Các giai đoạn khám thai
16/06/2016

Lịch tiêm chủng
02/03/2016

Hiếm muộn

14

tháng 09

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 đến thứ 6: 07g00 - 17g00

- Thứ 7: 07g00 - 16g00

Thời gian nhận mẫu và trả kết quả
10/09/2015

Qui định khám và điều trị bệnh nhân hiếm muộn
10/09/2015