trang-trong.jpg

Khám bệnh

01

tháng 06

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm 

Sơ đồ xe buýt
08/09/2016

Các giai đoạn khám thai
16/06/2016

Hiếm muộn

14

tháng 09

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 đến thứ 6: 07g00 - 17g00

- Thứ 7: 07g00 - 16g00

Thời gian nhận mẫu và trả kết quả
10/09/2015

Qui định khám và điều trị bệnh nhân hiếm muộn
10/09/2015