Mamavit---Từ-Dũ---1440x164.png
TB 2 - VP - P1-01.jpg
Sự bất tương đồng trong vấn đề mổ lấy thai ở Việt Nam.

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

TB 2 - VP - P1-01.jpg
Vấn đề sức khỏe bà mẹ trẻ em hàng đầu: mô hình mổ lấy thai

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

TB 2 - VP - P1-01.jpg
Chiến lược giảm tỉ lệ mổ lấy thai

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

TB 2 - VP - P1-01.jpg
Vai trò của Siêu âm và MRI trong chẩn đoán và xử trí nhau cài răng lược

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

Điều trị bảo tồn nhau cài răng lược: Đánh giá lại sau 5 năm

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

TB 2 - VP - P1-01.jpg
Dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

TB 2 - VP - P1-01.jpg
Liệu có thể tiên đoán và ngăn ngừa tiền sản giật

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

TB 2 - VP - P1-01.jpg
Hướng tiếp cận thường quy những hội chứng sản khoa

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

TB 2 - VP - P1-01.jpg
Sốt xuất huyết và thai kỳ

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

TB 2 - VP - P1-01.jpg
Cần làm gì trong trường hợp thai ngưng tiến triển?

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

1234567
...