banner-tu-du_1440x164.jpg
cham-soc-thai.jpg
Mô hình mới “đảo ngược” của tháp chăm sóc thai

Trong 20 năm gần đây, hơn 90% các bất thường lệch bội nhiễm sắc thể đều có thể xác định sớm ở thời điểm thai đạt 11-13 tuần tuổi, bằng cách tính toán kết hợp với các đặc tính, dấu hiệu qua siêu âm và xét nghiệm sinh hóa máu của mẹ. 

NCRL---Chan-doan.JPG
Nhau cài răng lược - Chẩn đoán

Thường dựa vào siêu âm

Thỉnh thoảng cần hỗ trợ của MRI

NCRL---Sinh-ly-benh.JPG
Phổ nhau cài răng lược - Sinh lý bệnh

Tác động của sẹo mổ

Sự hình thành của bánh nhau CRL

Mối liên quan giữa bệnh học và lâm sàng

Kế luận

pexels-photo-325690.jpeg
Nhau cài răng lược - Chẩn đoán và xử trí

Nhau cài răng lược là từ chung dùng mô tả bệnh cảnh LS khi 1 phần hay toàn bộ bánh nhau xâm lấn và không thể tách rời khỏi thành TC.

CTG.JPG
Ý nghĩa của CTG trong đánh giá sức khỏe thai

1. Cung cấp oxy cho thai

2. Đáp ứng với thiếu oxy của thai trong TC

3. Nhắc lại thai kỳ

4. Đánh giá sức khỏe thai

5. Monitor sản khoa

6. Diễn giải CTG theo ACOG

7. Diễn giải CTG theo FIGO và NICE

8. Diễn giải CTG theo sinh lý bệnh

TB 2 - VP - P1-01.jpg
Sự bất tương đồng trong vấn đề mổ lấy thai ở Việt Nam.

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

TB 2 - VP - P1-01.jpg
Vấn đề sức khỏe bà mẹ trẻ em hàng đầu: mô hình mổ lấy thai

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

TB 2 - VP - P1-01.jpg
Chiến lược giảm tỉ lệ mổ lấy thai

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

TB 2 - VP - P1-01.jpg
Vai trò của Siêu âm và MRI trong chẩn đoán và xử trí nhau cài răng lược

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

Điều trị bảo tồn nhau cài răng lược: Đánh giá lại sau 5 năm

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

1234567
...