banner-tu-du_1440x164.jpg
Siêu âm thai và những câu hỏi thường gặp (clip)

Siêu âm thai và những câu hỏi thường gặp (clip)

Da kề da - Phương pháp chăm sóc trẻ sơ sinh thiết yếu sau sanh (Clip)

Da kề da - Phương pháp chăm sóc trẻ sơ sinh thiết yếu sau sanh (Clip)

Vượt cạn an toàn (clip)

Vượt cạn an toàn (clip)

Những điều cần biết khi siêu âm thai (clip)

Những điều cần biết khi siêu âm thai (clip)

Canh noãn để tăng cường khả năng thụ thai (clip)

Canh noãn để tăng cường khả năng thụ thai (clip)

Hướng dẫn thực hành phương pháp Kangaroo (clip)

Hướng dẫn thực hành phương pháp Kangaroo (clip)

Hướng dẫn vận động sau sinh (clip)

Hướng dẫn vận động sau sinh (clip)

Sa sinh dục ở phụ nữ độ tuổi trung niên (clip)

Sa sinh dục ở phụ nữ độ tuổi trung niên (clip)

Hướng dẫn cho trẻ bú sớm sau sanh (Clip)

Hướng dẫn cho trẻ bú sớm sau sanh (Clip)

Vàng da ở trẻ sơ sinh (Cilp)

Vàng da ở trẻ sơ sinh (Cilp)

12