trang-trong.jpg
O6V2M90.jpg
Thư mời chào giá Thay thế, lắp đặt Bàn phím - Máy điện tim 3 kênh Cardico 306

Thời gian nhận báo giá: đến hết ngày 16/7/2018 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

Kính mời nhà thầu quan tâm và đáp ứng yêu cầu trên đề nghị liên hệ và gửi Hồ sơ đến Phòng Vật tư Thiết bị y tế - Bệnh viện Từ Dũ - Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 54042811

 

O6JTUC0.jpg
Thư mời chào giá Thay thế Board mạch chính - Máy truyền dịch TOP 3300

Thời gian nhận báo giá: đến hết ngày 16/7/2018 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

Kính mời nhà thầu quan tâm và đáp ứng yêu cầu trên đề nghị liên hệ và gửi Hồ sơ đến Phòng Vật tư Thiết bị y tế - Bệnh viện Từ Dũ - Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 54042811

 

O6YGAF0.jpg
Thư mời chào giá Thay thế Đầu dò tim thai cho Monitor sản khoa song thai - Huntleigh

Thời gian nhận báo giá: đến hết ngày 16/7/2018 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

Kính mời nhà thầu quan tâm và đáp ứng yêu cầu trên đề nghị liên hệ và gửi Hồ sơ đến Phòng Vật tư Thiết bị y tế - Bệnh viện Từ Dũ - Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 54042811

 

256579-P4EPK4-403.jpg
Thư mời chào giá thay thế Bộ tai nghe, gối kê đầu cho người bệnh - Máy MRI

Thời hạn thanh toán: Trong vòng 30 ngày làm việc sau khi bên bán đã giao hàng lắp đặt và hoàn tất thủ tục thanh toán (biên bản giao nhận, nghiệm thu hàng hóa, hóa đơn tài chính hợp pháp đúng quy định và chứng nhận CO + CQ + Tờ khai hải quan nếu có).

Thời gian nhận báo giá: đến hết ngày 19/7/2018 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

 

07595501_OBDL960.jpg
Bảng yêu cầu báo giá

Thời hạn thanh toán: Trong vòng 60 ngày làm việc sau khi bên bán đã giao hàng lắp đặt và hoàn tất thủ tục thanh toán (hóa đơn tài chính hợp pháp đúng quy định và chứng từ thanh toán).


Thời gian nhận báo giá: từ ngày ra thông báo đến trước ngày 20/07/2018 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

 

O6ZHFP0.jpg
Thư mời chào giá

hời gian nhận báo giá: từ ngày ra thông báo đến trước ngày 03/07/2018 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

Kính mời Quý Công ty quan tâm đáp ứng yêu cầu trên. Đề nghị liên hệ và gửi Hồ sơ đáp ứng đến Phòng Vật tư Thiết bị y tế - Bệnh viện Từ Dũ.

Địa chỉ liên hệ: Số 284 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM.

Điện thoại: 08 54042811

 

O6ZHFP0.jpg
Thư mời chào giá

Thời gian nhận báo giá: đến hết ngày 06/7/2018 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

Kính mời nhà thầu quan tâm và đáp ứng yêu cầu trên đề nghị liên hệ và gửi Hồ sơ đến Phòng Vật tư Thiết bị y tế - Bệnh viện Từ Dũ - Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 54042811

 

14381004_O6Q3CC0.jpg
Thư mời chào giá

Thời hạn thanh toán: Trong vòng 60 ngày làm việc sau khi bên bán đã giao hàng lắp đặt và hoàn tất thủ tục thanh toán (hóa đơn tài chính hợp pháp đúng quy định và chứng từ thanh toán).


Thời gian nhận báo giá: từ ngày ra thông báo đến trước ngày 30/06/2018 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

 

12435690_O6V2M90.jpg
Thư mời chào giá Thay thế, lắp đặt hộp dắc cắm cho cuộn thu tín hiệu - Máy Cộng hưởng từ (MRI)

Thời gian nhận báo giá: đến hết ngày 29/6/2018 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

Kính mời nhà thầu quan tâm và đáp ứng yêu cầu trên đề nghị liên hệ và gửi Hồ sơ đến Phòng Vật tư Thiết bị y tế - Bệnh viện Từ Dũ - Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 54042811

 

O6ZHFP0.jpg
Thư mời chào giá

Kính mời nhà thầu quan tâm và đáp ứng yêu cầu trên đề nghị liên hệ và gửi Hồ sơ đáp ứng đến Phòng Vật tư Thiết bị y tế - Bệnh viện Từ Dũ.

Địa chỉ liên hệ: Số 284 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM.

Điện thoại: 08 54042811

 

1234567
...