trang-trong.jpg

Kỹ thuật nguy cơ cao

16

tháng 06

Đưa thuốc vào cơ thể qua đường tiêm vào mô cơ, thuốc sẽ được hấp thu và tác dụng toàn thân.

Kỹ thuật tiêm truyền tĩnh mạch
16/06/2017

Kỹ thuật tiêm tĩnh mạch
16/06/2017

Kỹ thuật sản khoa - sơ sinh

19

tháng 06

– Giảm bớt sự cương tức vú

– Nuôi bé “từ chối” vú mẹ trong lúc trẻ đang học bú mẹ

– Nuôi bé có cân nặng sơ sinh thấp, không thể bú mẹ được

– Nuôi bé bệnh không thể bú đủ

– Duy trì sự tạo sữa khi bà mẹ hoặc đứa bé bị bệnh

 

Theo dõi chăm sóc bà mẹ - bé sơ sinh sau sanh thường và sau sanh can thiệp
19/06/2017

Nghiệm pháp lọt ngôi chỏm
19/06/2017