trang-trong.jpg

28/03/2016

Thông báo mời thầu Mua sắm hóa chất, vật tư y tế và dụng cụ y khoa năm 2016

Tên bên mời thầu:  BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại/fax/email:0854042839 - 0854042841

Mã số thuế: 0301368580

1. Tên gói thầu: Mua sắm hóa chất, vật tư y tế và dụng cụ y khoa năm 2016

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

- Giá gói thầu: 315.715.724.240 đồng

- Nội dung chính của gói thầu: mua sắm hóa chất phục vụ các chẩn đoán xét nghiệm, hóa chất nội kiểm và ngoại kiểm, dung dịch sát khuẩn, hóa chất phục vụ cho thụ tinh ống nghiệm, các loại test nhanh, vật tư y tế và dụng cụ y khoa.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án: Mua sắm hàng hóa thường xuyên năm 2016

3. Nguồn vốn: nguồn thu kinh phí sự nghiệp và nguồn thu kinh phí khác.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

5.Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn hai túi hồ sơ

6. Thới gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 4 năm 2016 đến trước 08 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2016 (giờ hành chính)

7. Địa điểm phát hành HSMT:

+ Khoa Dược – Bệnh viện Từ Dũ - 284 Cống Quỳnh, Q.1, TP. Hồ Chí Minh. 

+ Tel: 08.54 042 839 hoặc 54 042 841 (Liên hệ Ds.Lầu, Ds.Ngọc Anh)           

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)

9. Bảo đảm dự thầu: 1% trên tổng giá trị hàng hóa tham dự thầu bằng thư bảo lãnh ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.

10. Thời điểm đóng thầu: đúng 08 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2016

11. Thời điểm mở thầu: 08 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2016 tại Hội trường Giao ban bệnh viện Từ Dũ.