Mamavit---Từ-Dũ---1440x164.png
OEMPRF0.jpg
Bảng giá thu khám bệnh, chữa bệnh BHYT thống nhất giữa các BV đồng hạn trên toàn quốc (Thông tư 15/2018/TT-BYT)

Căn cứ theo thông tư TT15/2018/TT-BYT ngày 30/05/2018 quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các BV đồng hạn trên toàn quốc

TCKT-01-01.jpg
Bảng giá Dịch vụ theo yêu cầu

Bệnh viện Từ Dũ trân trọng thông báo điều chỉnh giá dịch vụ kể từ lúc 0g00, ngày 20/9/2018. 

OCD94K0.jpg
Bảng giá các biệt dược thuốc

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ VẬT TƯ Y TẾ, Y DỤNG CỤ TRÚNG THẦU

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ VẬT TƯ Y TẾ, Y DỤNG CỤ TRÚNG THẦU

Article_1010
Tiêu chuẩn nhận trẻ tiêm chủng tại phòng khám trẻ BV Từ Dũ

Ngoài việc nuôi dưỡng con trẻ có một vấn đề thiết yếu là phải tiêm phòng cho trẻ đầy đủ nhằm bảo vệ mọi phát triển toàn diện ở trẻ trong những năm đầu đời.

O6V2M90.jpg
Bảng giá TT02

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm