Bảng giá
trang-trong.jpg
OCD94K0.jpg
Bảng giá các biệt dược thuốc

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

OGMQ3T0.jpg
Bảng giá khám dịch vụ
OFP66M0.jpg
Bảng giá dịch vụ theo Thông tư 02/2017
OGMQ3T0.jpg
Bảng giá phòng dịch vụ theo yêu cầu

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

570.jpg
Bảng giá phẫu thuật dịch vụ theo yêu cầu (có BHYT)
OEMPRF0.jpg
Bảng giá thông tư 37/2015/TTLT-BYT-BTC

Bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

(Theo TTLT số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015)

áp dụng từ ngày 1/3/2016

Article_1010
Tiêu chuẩn nhận trẻ tiêm chủng tại phòng khám trẻ BV Từ Dũ

Ngoài việc nuôi dưỡng con trẻ có một vấn đề thiết yếu là phải tiêm phòng cho trẻ đầy đủ nhằm bảo vệ mọi phát triển toàn diện ở trẻ trong những năm đầu đời.