banner-tu-du_1440x164.jpg

Ca mổ Việt - Đức và tình người

15

tháng 10

30 năm đã trôi qua từ khi thực hiện ca mổ Việt –  Đức, một ca mổ không những khó đối với Việt Nam mà còn khó với cả thế giới,  được thực hiện trong hoàn cảnh Việt Nam đang bị cấm vận ngặt nghèo, thiếu thốn trăm bề của những năm 1980. 

Văn bản của bệnh viện

04

tháng 12

1. Thực hiện thống nhất quản lý về tài sản của Bệnh viện Từ Dũ đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Khai thác và sử dụng đảm bảo hiệu lực, tiết kiệm và hiệu quả kinh tế trong việc quản lý và sử dụng tài sản nhà nước.

3. Phát huy quyền làm chủ tập thể, dân chủ công khai trong việc quản lý và sử dụng tài sản nhà nước.

4. Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát nội bộ.

 

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản của Bệnh viện Từ Dũ
04/12/2018

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018
09/11/2018

Các chuyên khoa

14

tháng 02

Thực hiện công tác chăm sóc, điều trị người bệnh bị các bệnh về ung thư trong bệnh viện

Khoa Kế hoạch hóa gia đình
14/02/2019

Khoa Hậu Sản G
14/02/2019

Chỉ đạo tuyến

26

tháng 08

Bệnh viện Từ Dũ là bệnh viện đầu ngành về sản Phụ Khoa được Bộ Y Tế giao nhiệm vụ giám sát và hỗ trợ cho 32 tỉnh thành phía Nam Từ Đà Nẵng đến Cà Mau.

Thay đổi hội trường giao ban cụm các tỉnh Duyên Hải Miền Trung và Tây Nguyên
29/07/2011

HN Tổng kết Đề án đào tạo cô đỡ thôn bản người dân tộc thiểu số
21/12/2010

Thư viện điện tử

19

tháng 05

Nhân kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho ngành Y tế (27/02/1955 – 27/02/2015 và ngày truyền thống thi đua yêu nước, Bộ Y tế xuất bản cuốn sách “Trang vàng y tế Việt Nam 60 năm thi đua làm theo lời Bác” nhằm giới thiệu rộng rãi trong cán bộ Ngành y tế với nhân dân, những lời căn dặn của Bác Hồ với cán bộ y tế cũng như tình cảm chân thành, sâu sắc và quyết tâm thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành; tôn vinh nhằm giáo dục truyền thống phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ y tế, khơi dậy lòng tự hào, vinh dự và trách nhiệm của người cán bộ y tế trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đăng tải Thư viện SKSS số12 của WHO
25/01/2010

Ứng dụng CNTT vào thư viện (Wireless)
15/01/2010