Omega-Junior---Từ-Dũ---1440x164.png

Ca mổ Việt - Đức và tình người

15

tháng 10

30 năm đã trôi qua từ khi thực hiện ca mổ Việt –  Đức, một ca mổ không những khó đối với Việt Nam mà còn khó với cả thế giới,  được thực hiện trong hoàn cảnh Việt Nam đang bị cấm vận ngặt nghèo, thiếu thốn trăm bề của những năm 1980. 

Văn bản của bệnh viện

09

tháng 11

Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Mẫu báo cáo sau khi đi nước ngoài
12/09/2018

Mẫu báo cáo của Đảng viên đi nước ngoài
12/09/2018

Các chuyên khoa

22

tháng 11

Tiếp nhận, điều trị vật lý trị liệu, phục hồi chức năng cho người bệnh. 

Phòng Quản lý chất lượng
05/03/2014

Khoa Xét nghiệm di truyền y học
18/12/2013

Chỉ đạo tuyến

26

tháng 08

Bệnh viện Từ Dũ là bệnh viện đầu ngành về sản Phụ Khoa được Bộ Y Tế giao nhiệm vụ giám sát và hỗ trợ cho 32 tỉnh thành phía Nam Từ Đà Nẵng đến Cà Mau.

Thay đổi hội trường giao ban cụm các tỉnh Duyên Hải Miền Trung và Tây Nguyên
29/07/2011

HN Tổng kết Đề án đào tạo cô đỡ thôn bản người dân tộc thiểu số
21/12/2010

Thư viện điện tử

19

tháng 05

Nhân kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho ngành Y tế (27/02/1955 – 27/02/2015 và ngày truyền thống thi đua yêu nước, Bộ Y tế xuất bản cuốn sách “Trang vàng y tế Việt Nam 60 năm thi đua làm theo lời Bác” nhằm giới thiệu rộng rãi trong cán bộ Ngành y tế với nhân dân, những lời căn dặn của Bác Hồ với cán bộ y tế cũng như tình cảm chân thành, sâu sắc và quyết tâm thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành; tôn vinh nhằm giáo dục truyền thống phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ y tế, khơi dậy lòng tự hào, vinh dự và trách nhiệm của người cán bộ y tế trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đăng tải Thư viện SKSS số12 của WHO
25/01/2010

Ứng dụng CNTT vào thư viện (Wireless)
15/01/2010