Mamavit---Từ-Dũ---1440x164.png

05/10/2017

Thông tin đấu thầu Mua sắm hóa chất, vật tư y tế và dụng cụ y khoa đợt 4 năm 2017

Tên bên mời thầu: Bệnh Viện Từ Dũ

Địa chỉ:   284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại/fax/email: 0854042839 - 0854042841

Mã số thuế: 0301368580

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Mua sắm hóa chất, vật tư y tế và dụng cụ y khoa đợt 4 năm 2017

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.

- Giá gói thầu: 1.996.856.780 đồng.

- Nội dung chính của gói thầu: mua sắm hóa chất phục vụ các chẩn đoán xét nghiệm, vật tư y tế và dụng cụ y khoa.

- Thời gian thực hiện hợp đồng:  kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến hết tháng 05 năm 2018.

2. Tên dự án: Mua sắm hàng hóa thường xuyên năm 2017.

3. Nguồn vốn: nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 10 năm 2017 đến trước 08 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 10 năm 2017 ( trong giờ hành chính)

7. Địa điểm phát hành HSYC:

+ Khoa Dược – Bệnh viện Từ Dũ: số 284 Cống Quỳnh, Q.1, TP. Hồ Chí Minh.

+ Tel: 08.54042839 hoặc 54042841 (Liên hệ Ds.Lầu, Ds.Ngọc Anh)            

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 200.000 đồng ( Hai trăm ngàn đồng)

9. Bảo đảm dự thầu: 1% trên tổng giá trị hàng hoá tham dự thầu bằng thư bảo lãnh ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.

10. Thời điểm đóng thầu: đúng 08 giờ 00 phút, ngày 20  tháng 10 năm 2017.

11. Thời điểm mở thầu: 08 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 10 năm 2017 tại Hội trường Giao ban bệnh viện Từ Dũ.