banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

01/11/2019

Phôi nang và xu hướng chuyển đơn phôi

CNHS Nguyễn Xuân Trâm

Khoa Hiếm muộn bệnh viện Từ Dũ

Năm 1978, em bé thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) đầu tiên được sinh ra. Kể từ đó IVF đã đạt hơn 5.000.000 em bé được sinh cho đến 2013 (Uma M.Sundhararaj và cs, 2017). Để bù đắp cho tỷ lệ làm tổ thấp và đạt được tỷ lệ mang thai chấp nhận được, nhiều phôi đã được chuyển trong hầu hết trung tâm IVF (Esme và cs, 2014). Theo tài liệu ASRM 2006, đa thai dẫn đến kết quả bất lợi cho sản phụ như sẩy thai, sinh non....

Và tác động tiêu cực của đa thai đến thai nhi như trọng lượng sinh thấp, thai lưu và khuyết tật bẩm sinh.. Một số nghiên cứu cho thấy tỷ lệ mang thai cao hơn khi chuyển phôi nang so với chuyển phôi giai đoạn phân cắt (Papankiolaou EG và cs, 2006). Nuôi cấy phôi đến giai đoạn phôi nang đang là xu hướng tại các trung tâm IVF trên thế giới nhằm tăng khả năng mang thai cho bệnh nhân vì chọn lọc tự nhiên có thể xảy ra trong quá trình nuôi cấy phôi. Tỷ lệ thai ở phôi nang cao, cho phép chúng tôi chuyển ít phôi hơn.

 

Hình minh họa -  Nguồn internet

 

Cần đẩy mạnh xu hướng chuyển đơn phôi nang để duy trì tỷ lệ mang thai và hạn chế đa thai trong thụ tinh trong ống nghiệm. Hiện nay, tại trung tâm IVF Từ Dũ chúng tôi tỷ lệ thai đối với chuyển phôi nang đạt 50- 60%, tỷ lệ đa thai < 10%.