banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

Phòng Công nghệ thông tin

01

tháng 12

Phần mềm in, xuất, quản lý hóa đơn điện tử

- Điện thoại: 028.54042829

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 01/12/2022 đến hết ngày 06/12/2022.

 

Thư mời chào giá
01/12/2022

Thư mời chào giá
11/08/2022

Phòng Tài chính kế toán

17

tháng 11

Nhu cầu thuê dịch vụ kiểm toán 

- Điện thoại: (028) 54042829 – Số nội bộ: 676 (Ths. Dương).       

 - Thời gian đăng thông tin và nhận chào giá: Từ ngày 17/11/2022 đến hết ngày 02/12/2022.

 

Phòng Quản lý chất lượng

26

tháng 12

Đánh giá lại và đánh giá mở rộng ISO 15189:2012

- Điện thoại: 028.54044401 – line nội bộ 309 (gặp CV. Dư Phương Hồng).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 26/12/2022 đến hết ngày 30/12/2022.

 

 

Thư mời chào giá
23/12/2022

Thư mời chào giá
06/12/2022

Phòng Vật tư - Thiết bị y tế

30

tháng 12

Nhu cầu sửa chữa (mua phụ kiện) cho thiết bị y tế 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 622.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 30/12/2022 đến hết ngày 04/01/2023.


Thư mời chào giá
28/12/2022

Thư mời chào giá
26/12/2022

Phòng Hành chính quản trị

11

tháng 01

Mua sắm dầu tắm gội toàn thân 

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Tiên).

 - Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 11/1/2023 đến 13/1/2023.


Thư mời chào giá
10/01/2023

Thư mời chào giá
05/01/2023

Khoa Dược

26

tháng 12

Mua sắm thuốc năm 2022 – 2023

Thư mời chào giá
06/12/2022

Thư mời chào giá
06/12/2022