trang-trong.jpg

Phòng Vật tư - Thiết bị y tế

13

tháng 11

Thay thế phụ kiện cho thiết bị y tế 

Thư mời chào giá
11/11/2020

Thư mời chào giá
06/11/2020

Phòng Hành chính quản trị

16

tháng 11

Mua sắm tài sản hàng hóa, dịch vụ 

Thư mời chào giá
11/11/2020

Thư mời chào giá
04/11/2020

Khoa Dược

16

tháng 10

Gói thầu thuốc generic (vắc xin).

Năm 2020 - 2021

Thông báo mời thầu
16/10/2020

Thông báo mời thầu
16/10/2020