trang-trong.jpg

Thông tin tuyển dụng

17

tháng 03

Thời gian nhận hồ sơ: 17/3/2020 - 31/08/2020 (giờ hành chính)

Nhận hồ sơ:  CN. Phương Thảo (Phòng TCCB) - Đt: 028. 54042819

Quyết định (Về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2018 của Bệnh viện Từ Dũ)
02/04/2019

Thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2019
27/02/2019