trang-trong.jpg

Tin hoạt động

14

tháng 07

Bệnh viện Từ Dũ triển khai thực hiện xét nghiệm tầm soát Covid-19 đối với tất cả các trường hợp người bệnh và người nuôi bệnh nội trú

Trao quyết định bổ nhiệm lại chức vụ phó giám đốc bệnh viện Từ Dũ đối với Bs CKII. Trần Ngọc Hải
29/06/2021

Đơn vị điều trị trong ngày
17/06/2021