banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

Thông báo

25

tháng 06

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

Hệ thống quản lý chất lượng

05

tháng 03

1. Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng;

2. Xây dựng và ban hành các văn bản về quản lý chất lượng trong bệnh viện;

3. Tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất nhằm hỗ trợ, giám sát và đưa ra các khuyến nghị liên quan đến quản lý chất lượng;

Hoạt động quản lý chất lượng

10

tháng 02

An toàn người bệnh (ATNB) là sự phòng ngừa các sai sót có thể gây nguy hại cho người bệnh trong quá trình điều trị và chăm sóc. Chính vì tầm quan trọng ý nghĩa thiết thực của công tác này, sở y tế Tp.HCM năm 2014 đã ban hành 20 khuyến cáo triển khai hoạt động an toàn người bệnh tại các bệnh viện.

Qui trình quản lý tài liệu nội bộ bệnh viện
07/11/2014

Hướng dẫn soạn thảo sửa đổi tài liệu
07/11/2014