banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg
logo-maubvtd.jpg
Lễ kỷ niệm 30 năm ngày mổ tách đôi cặp song sinh Việt – Đức (4/10/1988 – 4/10/2018)

30 năm đã trôi qua từ khi thực hiện ca mổ Việt –  Đức, một ca mổ không những khó đối với Việt Nam mà còn khó với cả thế giới,  được thực hiện trong hoàn cảnh Việt Nam đang bị cấm vận ngặt nghèo, thiếu thốn trăm bề của những năm 1980. 

viber-image.jpg
KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY MỔ TÁCH ĐÔI CẶP SONG SINH VIỆT – ĐỨC (4/10/1988 – 4/10/2018)

Ngày 4/10/2018, Bệnh viện Từ Dũ tổ chức lễ kỷ niệm  30 năm ngày mổ tách đôi hai cháu  song sinh Việt – Đức.