trang-trong.jpg

Hướng dẫn

14

tháng 07

Hướng dẫn nhập viện sanh

 Hướng dẫn nhập viện (trường hợp có chỉ định mổ lấy thai chủ động)

Quy định thăm và nuôi bệnh

Thông báo Triển khai thực hiện xét nghiệm tầm soát Covid-19 khi nhập viện

Giới thiệu phòng dịch vụ sau sanh và bảng giá phòng

Bảng giá tổng hợp

Qui định thăm và nuôi bệnh
14/07/2021

Thông tin cần biết khi khám phụ khoa tại Bệnh Viện Từ Dũ
06/07/2021

Bảng giá

30

tháng 06

100% người bệnh được đăng ký và nhận phòng ngay khi nhập viện

Bảng giá dịch vụ
28/06/2021

Công khai kết quả mua sắm
30/10/2020