banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg
xu-tri.jpg
Xử trí phơi nhiễm SARS-CoV2 ở trẻ sơ sinh

Chuyên đề: Chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh trong điều kiện dịch bệnh COVID-19

BS.CKII Nguyễn Thị Từ Anh

Hậu quả của Pierre – Robin

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

Loạn dưỡng cơ Steinert

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

Teo thực quản

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

Enterobacteriaceae tạo men carbapenemase đa kháng thuốc: cập nhật thông tin sử dụng kháng sinh và kiểm soát nhiễm khuẩn

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

Những tiến bộ trong điều trị Tim BS nặng ở trẻ sơ sinh trên thế giới và tại VN

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

Một số cập nhật trong điều trị giảm di chứng ngạt ở trẻ sơ sinh

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

Xử trí bệnh phổi mạn ở trẻ sơ sinh theo y học chứng cớ

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

Thở oxy trộn trong cai oxy ở trẻ sinh non

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

Dinh dưỡng trong 1000 ngày đầu đời

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

1234567
...