banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

22/01/2019

Khoa Hiếm Muộn Bệnh viện Từ Dũ phát triển cùng chứng nhận quản lý chất lượng quốc tế về Hỗ trợ sinh sản (RTAC Code of Practice)

RTAC (Reproductive Technology Accreditation Committee) là hội đồng chứng nhận kỹ thuật sinh sản do hiệp hội sinh sản Úc ban hành.  Quy tắc thực hành RTAC (RTAC Code of practice) cho hỗ trợ sinh sản được xây dựng với mục đích:

  • Cải tiến liên tục chất lượng chăm sóc bệnh nhân trong điều trị hỗ trợ sinh sản, đáp ứng nhu cầu phục vụ ngày càng cao của bệnh nhân. Xác nhận thực hành đúng chuẩn quốc tế.
  • Cung cấp bộ khung và thiết lập các tiêu chuẩn cho tiến trình thẩm định để chứng nhận cho các đơn vị thực hiện các dịch vụ sinh sản.

Qua nhiều lần ấn bản, phiên bản quốc tế đã được phát hành năm 2014 đã trở thành chuẩn, là một chọn lựa ưu tiên cho các đơn vị hỗ trợ sinh sản (HTSS) trên thế giới.

Năm 2017 Bệnh viện Từ Dũ là Bệnh viện đầu tiên trong hệ htống công lập đạt được chứng nhận RTAC với phiên bản 2014. Phiên bản mới nhất RTAC 2018 đã có chỉnh sửa bổ sung một số tiêu chuẩn thiết thực, ví dụ như quản lý các thảm họa có thể xảy ra cho hệ thống, mở rộng nguồn cung cấp thông tin cho bệnh nhân,…Tiếp tục trong đợt tái thẩm định năm 2018, mặc dù chuyên viên quốc tế làm việc rất chi tiết, sát sao với số lượng chu kỳ điều trị HTSS lớn trong năm, chú trọng nhiều thực hành,  Bệnh viện Từ Dũ vẫn đạt được tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Ngoài ra, Bệnh viện Từ Dũ cũng đã trở thành trung tâm đầu tiên trong hệ thống RTAC đạt được chứng nhận quốc tế phiên bản 2018. Hơn nữa, kỹ thuật sinh thiết phôi cho chẩn đoán di truyền trước làm tổ được triển khai thành công tại Bệnh viện Từ Dũ năm 2018 cũng đã được đưa vào chuẩn hệ thống chất lượng quốc tế trong đợt thẩm định lần này. Chẩn đoán di truyền trước làm tổ (PGD- Preimplantation Gnetic Diagnosis) là kỹ thuật tiên tiến của thế giới hiện nay dùng để sàng lọc, loại bỏ những phôi có bất thường về mặt di truyền (gen, nhiễm sắc thể) trước khi chuyển phôi cho bệnh nhân, nhằm mục đích đem đến cho bệnh nhân những em bé khỏe mạnh trong thời gian ngắn nhất, giảm bớt gánh nặng về chi phí cũng như tinh thần cho những thai kỳ không đảm bảo

Năm 2018, kỹ thuật chẩn đoán di truyền trước làm tổ đã được triển khai thành công tại bệnh viện từ Dũ, chúng tôi đã thực hiện được 24 ca, ca đến giai đoạn thử thai và ca đã có thai.

Khoa Hiếm muộn Bệnh viện Từ Dũ sẽ tiếp tục đồng hành cùng người điều trị với mong muốn ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ và phục vụ bệnh nhân được tốt hơn.