banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

01/11/2019

Tinh dịch đồ (TDĐ) là gì?

Khoa Hiếm muộn bệnh viện Từ Dũ

Tinh dịch đồ là một xét nghiệm tinh dịch tươi vừa được xuất tinh, thường được thu thập bằng cách tự kích thích bằng tay (thủ dâm) nhằm kiểm tra chất lượng và số lượng tinh trùng hiện diện trong tinh dịch.

 Nên làm xét nghiệm phân tích tinh dịch ở đâu?

Phòng xét nghiệm Nam khoa thuộc Khoa Hiếm Muộn Bệnh viện Từ Dũ là một trong các cơ sở uy tín trong xét nghiệm TDĐ theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phiên bản 2010 .

 

Hình minh họa - Nguồn internet

Tinh dịch được thu thập để làm xét nghiệm như thế nào?

Đánh giá tinh dịch phải được thực hiện trên một mẫu tinh dịch tươi vừa xuất tinh trong vòng 30 phút sau khi được xuất ra và ly giải hoàn toàn. Việc lấy tinh dịch được thực hiện bằng phương pháp tự thủ dâm trong một phòng riêng của khoa Hiếm muộn. Toàn bộ lượng tinh dịch trong một lần xuất tinh phải được thu thập vào lọ chứa mẫu chuyên dụng. Người thử TDĐ nên kiêng quan hệ tình dục hay xuất tinh 3-5 ngày trước khi xét nghiệm. Chất lượng tinh dịch của một người có thể khác nhau đáng kể giữa các mẫu, ngay cả ở nam giới có khả năng sinh sản do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan nên cần có ít nhất hai lần phân tích tinh dịch để kiểm tra khả năng sinh sản chính xác.

 

Kết quả xét nghiệm TDĐ bao gồm những gì?

  • Thể tích tinh dịch, pH, thời gian ly giải
  • Mật độ tinh trùng trên một đơn vị thể tích và số lượng tinh trùng trong một lần xuất tinh
  • Khả năng di động của tinh trùng
  • Tỷ lệ tinh trùng có hình dạng bình thường
  • Các ghi nhận khác (nếu có)

 

Một kết quả phân tích tinh dịch bình thường là gì?
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) 2010 đã công bố các chỉ số sau đây:

THÔNG SỐ

WHO 2010

Thời gian ly giải

15 - 60 phút

Thể tích tinh dịch

≥ 1,5 ml

Độ PH

≥ 7,2

Mật độ tinh trùng

≥ 15 x 106/ ml

Độ di động

Tiến tới ≥ 32%

 

Tiến tới và không tiến tới ≥ 40%

Tỷ lệ hình dạng bình thường

≥ 4%

Tỷ lệ sống

≥ 58%

Mật độ bạch cầu

≤ 1 triệu tế bào/ ml

Tóm lại        

Việc đo lường tất cả các phần của mẫu tinh dịch cho bác sĩ một số gợi ý về mức độ khả năng sinh sản. Bác sĩ đánh giá cẩn thận các kết quả của xét nghiệm tinh trùng và liên kết những kết quả này đến yếu tố quan trọng khác thuộc về người vợ để đưa ra phát đồ hỗ trợ sinh sản thích hợp.