trang-trong.jpg
mua-sam.jpg
Công khai kết quả mua sắm

Vui lòng xem file đính kèm

bang-gia.png
Bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Vui lòng xem file đính kèm

KHAM-DOAN-01.jpg
Quà tặng sức khỏe 8-3 (Khám đoàn phụ khoa)

Bộ phận khám đoàn - Phòng Công tác xã hội - BV Từ Dũ

191 Nguyễn Thị Minh Khai, Q1

Điện thoại tư vấn: 028. 5404 2802

4181.jpg
Bảng giá theo TT14 - 31.12.2019

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

drugs-5.jpg
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Gói thầu: mua sắm thuốc sau khi có kết quả đấu thầu năm 2019 (lần 3)

drugs-4.jpg
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị năm 2019

medicine-store.jpg
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Gói thầu thuốc generic năm 2019

gia.jpg
Bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo TT 13/2019/TT - BYT

Bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo TT 13/2019/TT - BYT ngày 05/7/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của TT39/2018/TT - BYT

danh-muc-thuoc.jpg
Danh mục thuốc
danh-muc-hang-hoa.jpg
Danh mục hàng hóa

Danh mục hàng hóa năm 2019