banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

Ý tưởng nghiên cứu khoa học

21

tháng 09

- Đề cương nghiên cứu khoa học cần đạt tối thiểu 20 trang A4, in 1 mặt, font   Time New Roman, cỡ chữ 12-13, line spacing 1.15 tới 1.5,

- Cần bao gồm đầy đủ các mục sau Tên đề tài – chủ nhiệm đề tài

Qui định hoạt động nghiên cứu khoa học tại bệnh viện
24/08/2015

Ý tưởng nghiên cứu
16/07/2015