thiet-ke-chua-co-ten-7.jpg
Hỏi - đáp về sử dụng Bảo hiểm y tế
cccd-gan-chip-cover.jpg
Bệnh viện Từ Dũ tiếp nhận người bệnh đi khám chữa bệnh BHYT bắng CCCD có gắn chip
khth-online-01-web.jpg
Thông báo triển khai tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính trực tuyến

 Các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết trực tuyến, bao gồm:

- Đề nghị cấp lại Giấy chứng sinh;

- Đề nghị cấp lại Giấy ra viện;

- Đề nghị cung cấp các thông tin liên quan đến hồ sơ bệnh án (tóm tắt bệnh án, kết quả cận lâm sàng,…)