banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
vat-tu-tieu-hao-y-dung-cu.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu mua vật tư tiêu hao 

- Điện thoại: DS. Trúc: 085 555 0691 hoặc SĐT nội bộ: 028 54042811 – line nội bộ 336 

 - Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 05/9/2022 đến ngày 18/9/2022.


bom-tiem.jpg
Thư mời chào giá

Bơm tiêm 10ml đầu xoắn, không kim

- Điện thoại: 028.54042811 – line nội bộ 336 (gặp Thủy).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 05/9/2022 đến hết ngày 13/9/2022 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

 

 

rau-tay-tu-dong.jpg
Thư mời chào giá

Sửa chữa hệ thống rửa tay tự động

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 622.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 05/09/2022 đến hết ngày 09/09/2022.

 

harmony-vled.jpg
Thư mời chào giá

Sửa chữa đèn mổ trần 2 nhánh

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 622.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 05/09/2022 đến hết ngày 09/09/2022.

 

vat-tu-tieu-hao-y-te.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu mua vật tư tiêu hao

- Điện thoại: DS. Trúc: 085 555 0691 hoặc SĐT nội bộ: 028 54042811 – line nội bộ 336 

 - Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 05/9/2022 đến ngày 18/9/2022.

 

vat-tu-tieu-hao-y-te.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu mua vật tư tiêu hao 

- Điện thoại: DS. Trúc: 085 555 0691 hoặc SĐT nội bộ: 028 54042811 – line nội bộ 336 

 - Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 05/9/2022 đến ngày 18/9/2022.


tui-ep.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu mua vật tư tiêu hao 

- Điện thoại: DS. Trúc: 085 555 0691 hoặc SĐT nội bộ: 028 54042811 – line nội bộ 336 

 - Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 05/9/2022 đến ngày 18/9/2022.


tui-ep.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu mua vật tư tiêu hao 

- Điện thoại: DS. Trúc: 085 555 0691 hoặc SĐT nội bộ: 028 54042811 – line nội bộ 336 

 - Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 31/8/2022 đến ngày 13/9/2022.


thong-bao.png
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
amsco-century.jpg
Thư mời chào giá

Van điện từ S3 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 30/08/2022 đến hết ngày 06/09/2022.

 

1234567
...