banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
bom-tiem.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu sửa chữa (mua phụ kiện) cho thiết bị y tế 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 622.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 30/12/2022 đến hết ngày 04/01/2023.


vat-tu-tieu-hao-y-te.jpg
Thư mời chào giá

Vật tư tiêu hao, y dụng cụ 

- Điện thoại: 028 54042811 – line nội bộ 336        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 28/12/2022 đến ngày 16/01/2023

 

cuvettes.jpg
Thư mời chào giá

Cuvettes

- Điện thoại: 028 54042811 

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 28/12/2022 đến ngày

09/01/2023 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

 

hoa-chat.jpg
Thư mời chào giá

Hóa chất 

- Điện thoại: 028 54042811 

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 28/12/2022 đến ngày

09/01/2023 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

 

hoa-chat.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu mua sắm hàng hóa 

- Điện thoại: 028 54042811 

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 28/12/2022 đến ngày

10/01/2023 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.


karl-storz.jpg
Thư mời chào giá

Sửa chữa (mua phụ kiện) cho thiết bị y tế 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 622.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 26/12/2022 đến hết ngày 31/12/2022.


hoa-chat.jpg
Thư mời chào giá

Dung dịch khử khuẩn mức độ cao

- Điện thoại: 028 54042811 

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 25/12/2022 đến ngày

06/01/2023 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

 

moi-truong-choc-hut-trung.jpg
Thư mời chào giá

Môi trường chọc hút trứng Ferticult Aspiration 

- Điện thoại: 028 54042811 

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 23/12/2022 đến ngày

05/01/2023 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

 

vat-tu-tieu-hao.png
Thư mời chào giá

Mua sắm tài sản hàng hóa, dịch vụ 

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (Anh Hữu)

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá :

từ ngày 23/12/2022 đến 16h30 phút ngày 27/12/2022.


vat-tu-y-te.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu mua sắm hàng hóa 

- Điện thoại: 028 54042811 

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 22/12/2022 đến ngày

05/01/2023 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

 

1234567
...