banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
ocd94d0.jpg
Thông báo mời thầu

Hạn chót nộp hồ sơ: 11 giờ 00 phút ngày 08/9/2023 tại khoa Dược – Bệnh viện Từ Dũ, 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

stockvault-spilled-pills137987.jpg
Thư mời chào giá Mua sắm thuốc bổ sung năm 2022-2023 (Lần 5)

Kính mời các công ty quan tâm và đáp ứng yêu cầu trên gửi báo giá đến Khoa Dược – Bệnh viện Từ Dũ

(địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM,

điện thoại: (028)54.042.829 (292) – (028)54.042.829 (293) (DS. Thu Hằng/DS. Ngô Hằng) và qua email tothaubvtudu@gmail.com.

stockvault-pills-and-water135564.jpg
Thư mời chào giá

Bệnh viện Từ Dũ có nhu cầu Mua sắm thuốc bổ sung năm 2022 - 2023 (Lần 3), Bệnh viện trân trọng thông báo các công ty cung cấp có đủ năng lực, kinh nghiệm và có khả năng cung ứng gửi báo giá về các thuốc như sau

stockvault-pills-and-water135564.jpg
Thư mời chào giá

 • Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 04/8/2023. 
 • Kính mời các công ty quan tâm và đáp ứng yêu cầu trên gửi báo giá đến Khoa Dược – Bệnh viện Từ Dũ (địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM, điện thoại: (028)54.042.829 (292) – (028)54.042.829 (293) (DS. Thu Hằng/DS. Ngô Hằng) và qua email tothaubvtudu@gmail.com.

   

  medicines.jpg
  Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

  Xem file đính kèm

  medicines.jpg
  Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

  Gói thầu thuốc generic

  medicine-3.jpg
  Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

  Mua sắm thuốc năm 2022 - 2023

  medicine-3.jpg
  Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

  Mua sắm thuốc bổ sung năm 2021-2022 (Lần 7)

   

  Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

  Mua sắm thuốc bổ sung năm 2021-2022 (lần 7)

  medicine-1.jpg
  Thông báo mời thầu

  Gói thầu thuốc Generic

   

  1234567
  ...