trang-trong.jpg
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Mua sắm thuốc bổ sung năm 2020 - 2021 (lần 2)

Thông báo mời nhà thầu tham dự mua sắm trực tiếp

Mua sắm thuốc bổ sung năm 2020-2021 (lần 2)

Thông báo mời nhà thầu tham dự mua sắm trực tiếp

Gói thầu Mua sắm tinh dầu xông hơ và thảo mộc vệ sinh  cho bà mẹ sau sinh năm 2021

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Mua sắm thuốc bổ sung 2020 - 2021 (lần 1)

Thông báo mời tham dự thầu gói chỉ định thầu rút gọn
Xongbame.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm tinh dầu xông hơi

Thư mời chào giá

Mua sắm tinh dầu xông hơ và thảo mộc vệ sinh cho bà mẹ sau sinh

danh-gia.jpg
Thông báo KQ đánh giá HSĐXKT

Gói Generic

medicines.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm thuốc bổ sung năm 2019 - 2020 (lần 11)

medicine-1.jpg
Thông báo mời tham dự mua sắm trực tiếp thuốc

Mua sắm thuốc bổ sung năm 2019-2020