banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
hieu-chuan.png
Thư mời chào giá

Nhu cầu hiệu chuẩn 

- Điện thoại: thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336 

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 25/11/2022 đến hết ngày 01/12/2022

 

vat-tu-y-te.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu mua sắm các đầu nối ngõ ra khí trung tâm

khau-trang-n95.jpg
Thư mời chào giá

Khẩu trang tiệt trùng dây cột

- Điện thoại: 028.54042811 – line nội bộ 336 (gặp Thủy).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 23/11/2022 đến hết ngày 28/11/2022 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

 

gang-tay.jpg
Thư mời chào giá

Găng tay dài chưa tiệt trùng

- Điện thoại: 028.54042811 – line nội bộ 336 (gặp Thủy).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 23/112022 đến hết ngày 30/112022 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

 

hoa-chat.jpg
Thư mời chào giá

Test sinh học kiểm soát tiệt trùng vi sinh

- Điện thoại: 028.54042811 – line nội bộ 336 (gặp Thủy).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 22/11/2022 đến hết ngày 30/11/2022 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

 

bao-tri-thiet-bi-y-te.jpg
Thư mời chào giá

Có nhu cầu bảo trì thiết bị y tế, dịch vụ 

- Điện thoại: (028) 54042811

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 22/11/2022 đến hết ngày 25/11/2022

 

fd-491.jpg
Thư mời chào giá

Thay Đầu dò tim thai sử dụng cho Máy nghe tim thai FD-491

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 21/11/2022 đến hết ngày 28/11/2022.

 

bao-tri-thiet-bi-y-te.jpg
Thư mời chào giá

Bộ bảo dưỡng PM 

- Điện thoại: 028.54042811 – line nội bộ 336 (gặp Thủy).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 18/11/2022 đến hết ngày 25/11/2022 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

 

nut-day-kim-luon.jpg
Thư mời chào giá

Nút đậy kim luồn

- Điện thoại: 028.54042811 – line nội bộ 336 (gặp Thủy).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 17/11/2022 đến hết ngày 24/11/2022 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

 

perfusor-compact-s.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu thay linh kiện cho các thiết bị 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 17/11/2022 đến hết ngày 22/11/2022.


...
45678910
...