banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
voi-bot-tinh-.jpg
Thư mời chào giá Mua Vôi gây mê

Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: DS. Thanh Trúc P. VTTBYT 

SĐT: 085 555 0691        

Email: tructran1810@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

 

giup-tho-154640.png
Thư mời chào giá

 Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Bà Nguyễn Thúy Anh – Nhân viên phòng Vật tư Thiết bị y tế.

Số điện thoại: 028 54042811 (Số nội bộ: 336).

Địa chỉ email: thuyanh9489@gmail.com.

 

Thư mời chào giá

Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Từ Dũ.

Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão Q1, Tp. HCM

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: DS. Thanh Trúc P. VTTBYT 

SĐT: 085 555 0691         Email: tructran1810@gmail.com

 

6faqrz.jpg
Thư mời chào giá

Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Từ Dũ.

Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão Q1, Tp. HCM

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: DS. Thanh Trúc P. VTTBYT 

SĐT: 085 555 0691         Email: tructran1810@gmail.com

 

hinh-dai-dien-ban-hoi-suc-so-sinh.jpg
Thư mời chào giá

Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ông Phạm Văn Trung – Nhân viên phòng Vật tư Thiết bị y tế.

Số điện thoại: 028 54042811 (Số nội bộ: 336).

Địa chỉ email: trungv0129@gmail.com.

 

hinh-dai-dien-den-mo-2-nhanh.png
Thư mời chào giá

Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ông Phạm Văn Trung – Nhân viên phòng Vật tư Thiết bị y tế.

Số điện thoại: 028 54042811 (Số nội bộ: 336).

Địa chỉ email: trungv0129@gmail.com.

 

plt-f.jpg
Thư mời chào giá Mua Dung dịch pha loãng hồng cầu dùng cho định nhóm máu/phát máu/Coombs

Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: DS. Thanh Trúc P. VTTBYT 

SĐT: 085 555 0691       

Email: tructran1810@gmail.com

 

c13fc4ee9f8b4bd5129a.jpg
Thư mời chào giá

Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ông Phan Hoàng Thanh – Nhân viên phòng Vật tư Thiết bị y tế.

Số điện thoại: 028 54042811 (Số nội bộ: 622).

Địa chỉ email: hoangthanhtudu@gmail.com.

 

tai-xuong-2.jpg
Thư mời chào giá

Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Nguyễn Trần Như Ý – Nhân viên, phòng Vật tư Thiết bị y tế.

Số điện thoại: 028. 54042811 (Số nội bộ: 336).

 

banner.jpg
Thư mời chào giá Mua kim chọc dò tủy sống các số

Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Nguyễn Trần Như Ý – Nhân viên, phòng Vật tư Thiết bị y tế.

Số điện thoại: 028. 54042811 (Số nội bộ: 336).

 

1234567
...