banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
sonoace-r7.jpg
Thư mời chào giá

Sửa chữa phụ kiện cho thiết bị y tế 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 14/11/2022 đến hết ngày 21/11/2022.

 

 

bao-tri-y-te.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu bảo trì trang thiết bị, dịch vụ 

- Điện thoại: (028) 54042811

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 14/11/2022 đến hết ngày 18/11/2022

 

karl-storz.jpg
Thư mời chào giá

Sửa chữa Hệ thống xử lý hình ảnh 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 14/11/2022 đến hết ngày 21/11/2022.

 

amsco-century.jpg
Thư mời chào giá

Thay thế phụ kiện cho thiết bị y tế 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 14/11/2022 đến hết ngày 21/11/2022.


loc-khuan-co-cong-co2.jpg
Thư mời chào giá

Lọc vi khuẩn có cổng đo CO2

- Điện thoại: 028.54042811 – line nội bộ 336 (gặp Thủy).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 11/11/2022 đến hết ngày 16/11/2022 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

 

 

thong-bao-2.jpg
Thông báo

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

 

vat-tu-tieu-hao-y-dung-cu.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm các mặt hàng Vật tư tiêu hao, y dụng cụ 

- Điện thoại: 028 54042811 – line nội bộ 336        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 10/11/2022 đến ngày 30/11/2022

 

vat-tu-tieu-hao-y-dung-cu.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm các mặt hàng Vật tư tiêu hao, y dụng cụ 

- Điện thoại: 028 54042811 – line nội bộ 336        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 10/11/2022 đến ngày 30/11/2022

 

sonoace-x6.jpg
Thư mời chào giá

Sửa Đầu dò âm đạo 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 10/11/2022 đến hết ngày 17/11/2022.

 

vat-tu-y-te.jpg
Thư mời chào giá

Bình trữ sữa 250ml

- Điện thoại: 028.54042811 – line nội bộ 336 (gặp Thủy).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 09/11/2022 đến hết ngày 16/11/2022 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

 

1234567
...