banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm vật tư tiêu hao 

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Tiên).                    

 - Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 23/06/2022 đến 27/06/2022.

 

dell-vostro-3681st.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu mua sắm tài sản hàng hóa, dịch vụ 

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (Anh Hữu)

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 23/6/2022 đến 16h30 phút ngày 27/6/2022.

 


may-bom.jpg
Thư mời chào giá

Sửa chữa thay thế vật tư thiết bị 

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Minh Hưng) 

- Mọi thông tin về kỹ thuật liên hệ KS.Tùng – ĐT:091.891.2321 

- Thời gian đăng thông tin: từ ngày 17/06/2022 đến 21/06/2021


noi-that.jpg
Thư mời chào giá

Cung cấp nội thất

- Điện thoại: 028 354042827    – line nội bộ 261 (gặp Dũng).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 17/ 6/ 2022 đến hết ngày 22/ 6/ 2022


an-chi-1.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm ấn chỉ, dịch vụ 

- Điện thoại: 028. 54042829 – line nội bộ 338 (gặp Hà).   

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 15/06/2021 đến hết ngày 17/06/2021.


thang-rac.jpg
Thư mời chào giá

Sửa chữa thay thế vật tư thang tải rác

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Minh Hưng) 

- Mọi thông tin về kỹ thuật liên hệ KS.Tùng – ĐT:091.891.2321

- Thời gian đăng thông tin: từ ngày 15/06/2022 đến 17/06/2021


khan-lau.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu hàng hóa 

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Ngọc).                            

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 14/06/2022  đến

16/06/2022.


an-chi.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm vật tư tiêu hao, văn phòng phẩm, ấn chỉ, y trang năm 2022 - 2023.

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Tiên/ Ngọc/ Hà).     

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 13/6/2022 đến 20/6/2022.

 

 

noi-that.jpg
Thư mời chào giá

Cung cấp nội thất 

- Điện thoại: 028 354042827    – line nội bộ 261 (gặp Dũng).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 13/ 6/ 2022 đến hết ngày 16/ 6/ 2022


dell-vostro-3681st.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm tài sản hàng hóa, dịch vụ

 - Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (Anh Hữu)

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 10/6/2022 đến 16h30 phút ngày 14/6/2022.

 

 

1234567
...