trang-trong.jpg
bao-tri.jpg
Thư mời chào giá

Sửa xe cấp cứu 

Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 12/05/2021 đến hết ngày 14/5/2021

 

 

vat-tu-dien.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm vật tư điện

Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 12/5/2021 đến 14/5/2021

hang-hoa-dich-vu.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm tài sản hàng hóa, dịch vụ

Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày  12/5/2021 đến 16h30 phút ngày 14/5/2021.


giay-ve-sinh.jpg
Thư mời chào giá

Giấy vệ sinh 15*20, 30*30, 40*50

Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 04/05/2021 đến 06/05/2021

Thư mời chào giá

Cung cấp dịch vụ hàng hóa y trang 

Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 03/5/2021  đến

05/5/2021

 

Thư mời chào giá

Mua sắm Băng vệ sinh Mama

Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 28/04/2021 đến 4/5/2021

ta-giay-san-phu.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm tã giấy sản phụ

Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 28/04/2021 đến 4/05/2021

ta-giay-so-sinh.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm tã giấy trẻ sơ sinh

Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 28/04/2021 đến 4/5/2021

Thư mời chào giá

Nhu cầu mua sắm băng vệ sinh giấy

Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 28/4/2021 đến 4/5/2021

giay-ve-sinh-Pop-one.jpg
Thư mời chào giá

Giấy vệ sinh Pop-one

Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 28/4/2021 đến 4/5/2021

1234567
...