trang-trong.jpg
Thư mời chào giá

Sữa công thức đủ tháng 

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Ngọc).                              

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 26/07/2021  đến 28/07/2021.

 

hang-hoa-dich-vu.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ 

- Điện thoại: 028. 54042829 – line nội bộ 261 (gặp Mạnh).   

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 15/7/2021 đến hết ngày 20/07/2021.

 


dell-optiplex-3080mt.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm tài sản hàng hóa, dịch vụ 

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (Anh Hữu)

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 14/7/2021 đến 16h30 phút ngày 16/7/2021.

 


tui-vai-khong-det.jpg
Thư mời chào giá

Túi vải không dệt

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Ngọc).                              

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 12/07/2021  đến 14/07/2021.

 

quan-lot-sau-sinh.jpg
Thư mời chào giá

Quần lót nữ sau sinh

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Ngọc).                              

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 12/7/2021  đến 14/7/2021.

 

sua.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu mua sắm

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Ngọc).                              

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 09/07/2021  đến 13/07/2021.


led-1m2.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm vật tư điện

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Tiên).                    

 - Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 07/07/2021 đến 09/07/2021

 

vach-ngan-quay.jpg
Thư mời chào giá

Vách nhôm kính chắn quầy

- Điện thoại: 028. 54042829 – line nội bộ 261 (gặp Mạnh ).   

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 07/7/2021 đến hết ngày 09/7/2021.

 

 

 

may-in-ma-vach-pc43t.jpg
Thư mời chào giá

Máy in mã vạch PC43t

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (Anh Hữu)

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 07/7/2021 đến 16h30 phút ngày 09/7/2021.

 

 

 

chiller.jpg
Thư mời chào giá

Sửa chữa hệ thống chiller 

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 235 (gặp Lý) 

- Mọi thông tin về kỹ thuật, vui lòng liên hệ KS. Phi- ĐT: 0907417 455                          

- Thời gian đăng thông tin: từ ngày 06/7/2021 đến 09/7/2021

 

1234567
...