banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
vat-tu-dien.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm vật tư điện

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Tiên).

 - Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 29/5/2023 đến 31/5/2023.

 

vat-tu-tieu-hao.png
Thư mời chào giá

Mua sắm vật tư tiêu hao đột xuất 

 

giuong-xep-nam.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm vật tư tiêu hao đột xuất

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Tiên). 

 - Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 26/05/2023 đến 30/05/2023.

 

tui-zipper.jpeg
Thư mời chào giá

Túi zipper 7*10cm

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Tiên).

 - Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 25/5/2023 đến 29/5/2023

 

 

decal.jpg
Thư mời chào giá

Decal nhãn thuốc (Khoa Dược)

- Điện thoại: 028. 54042829 – line nội bộ 338 (gặp Hà).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 24/05/2023 đến hết ngày 26/5/2023.

 

may-vi-tinh.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu mua sắm tài sản hàng hóa, dịch vụ 

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (Anh Hữu)

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá :

từ ngày 24/5/2023 đến 16h30 phút ngày 26/5/2023.


 

he-thong-lanh.jpg
Thư mời chào giá

Bảo trì hệ thống lạnh 

- Điện thoại: 028.54042829 – line nội bộ 235 (gặp Lý). 

- Mọi thông tin về kỹ thuật liên hệ KS. Phi- ĐT:0907417455 

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 18/5/2023 đến hết ngày  30/5/2023

 

ve-may-bay.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu mua vé máy bay 

- Điện thoại: 02854042814.

- Thời gian nhận báo giá: đến hết ngày 18/5/2023


khoa-tu.jpg
Thư mời chào giá

Bảo trì hệ thống Khóa Từ An Ninh 

- Điện thoại: 028.404.2829 – line nội bộ 678 (gặp Minh Hoài) 

- Thời gian đăng thông tin: từ ngày 16/05/2023 đến 18/05/2023

 

bao-hiem.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp 

- Điện thoại: 028. 54042829 – line nội bộ 338 (gặp Dung)

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 16/5/2023 đến hết ngày 18/5/2023


1234567
...