banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu hàng hóa 

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Ngọc).                              

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 12/01/2023  đến

14/01/2023.


dau-goi.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm dầu tắm gội toàn thân 

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Tiên).

 - Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 11/1/2023 đến 13/1/2023.


vat-tu-tieu-hao.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm vật tư tiêu hao

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Tiên). 

 - Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 10/1/2023 đến 12/1/2023.

 

Thư mời chào giá

Nhu cầu hàng hóa 

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Ngọc). 

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 09/01/2023  đến

11/01/2023.


Thư mời chào giá

Lan Hồ Điệp

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Ngọc).

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 09/01/2023  đến

11/01/2023.

 

Thư mời chào giá

Giỏ quà 

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Ngọc). 

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 06/01/2023  đến

09/01/2023.

 

tui-vai-khong-det.jpg
Thư mời chào giá

Túi vải không dệt

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Ngọc).

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 05/01/2023  đến

09/01/2023.

 

vat-tu-tieu-hao.png
Thư mời chào giá

Mua sắm vật tư tiêu hao

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Tiên).

 - Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 5/1/2023 đến 9/1/2023

 

Thư mời chào giá

Nhu cầu mua vé máy bay 

- Điện thoại: 02854042814.

- Thời gian nhận báo giá: đến hết ngày 6/1/2023


nuoc-tay.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm nước tẩy Javel, dầu xịt muỗi, nước rửa chén, hủ nhựa 5kg.

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Tiên).

 - Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 04/1/2023 đến 06/1/2023.

 

1234567
...