banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
Thư mời chào giá

Thử nghiệm tủ an toàn sinh học cấp II

- Điện thoại: (028) 54042811 - line nội bộ: 336

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 29/6/2022 đến hết ngày 01/7/2022

 

kubota-2420.jpg
Thư mời chào giá

Mua phụ kiện cho thiết bị y tế 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 23/6/2022 đến hết ngày 27/6/2022


gang-tay.jpg
Thư mời chào giá

Găng tay các số chưa tiệt trùng

- Điện thoại: 028 54042811 - Số nội bộ: 336 (Ds. Hoàng)     

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 20/06/2022 đến ngày 27/06/2022

 

hieu-chuan.png
Thư mời chào giá

Nhu cầu hiệu chuẩn, kiểm định 

- Điện thoại: (028) 54042811 – line nội bộ 336

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 20/6/2022 đến hết ngày 22/6/2022

 

 

avalon-fm20.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu thay thế phụ kiện cho thiết bị y tế 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 16/6/2022 đến hết ngày 20/6/2022.

 


intellivue-mx430.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu sửa chữa thiết bị y tế 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 14/6/2022 đến hết ngày 17/6/2022.

 


co2-n2-galaxy-170r-new-brunswick.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu bảo trì thiết bị 

- Điện thoại: 54042811

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 13/6/2022 đến hết ngày 15/6/2022

 

nhiet-ke-tu-lanh.png
Thư mời chào giá

Nhu cầu hiệu chuẩn, kiểm định

- Điện thoại: (028) 54042811 – line nội bộ 336

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 10/6/2022 đến hết ngày 14/6/2022

 

amsco-century.jpg
Thư mời chào giá

Thay thế phụ kiện cho thiết bị y 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 10/6/2022 đến hết ngày 14/6/2022.

 

iode.jpg
Thư mời chào giá

Iode

- Điện thoại: 028.54042811 – line nội bộ 336 (gặp Thủy).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 09/6/2022 đến hết ngày 13/6/2022 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

 

1234567
...