banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
autocon-200.jpg
Thư mời chào giá

Sửa chữa bo mạch nguồn và bo mạch cao áp 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 20/01/2022 đến hết ngày 24/01/2022.

 

 

karl-storz.jpg
Thư mời chào giá

Thay thế Dây cáp truyền tín hiệu hình ảnh

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 20/01/2022 đến hết ngày 24/01/2022.

 

 

carescape-r860.png
Thư mời chào giá

Nhu cầu mua phụ kiện cho thiết bị

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 18/01/2022 đến hết ngày 21/01/2022.

 


vat-tu-y-te.jpg
Thư mời chào giá

Vật tư tiêu hao, y dụng cụ (danh mục đính kèm)

- Liên hệ: DS Trúc 0855550691 hoặc 0854042811.  

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 17/01/2022 đến ngày 24/01/2022 .


 

noxboxi.png
Thư mời chào giá

Thay thế Bộ kit 24 tháng 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 07/01/2022 đến hết ngày 11/01/2022.

 

 

amsco-century.jpg
Thư mời chào giá

Thay thế phụ kiện cho thiết bị y tế 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 05/01/2022 đến hết ngày 10/01/2022.

 


amsco-century.jpg
Thư mời chào giá

Thay thế Bộ van điều áp 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 03/01/2022 đến hết ngày 07/01/2022.

 

 

amsco-century.jpg
Thư mời chào giá

Thay thế Phụ kiện Van điện từ S2/S9 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 03/01/2022 đến hết ngày 07/01/2022.

 

 

voluson-s10.jpg
Thư mời chào giá

Sửa chữa Đầu dò khối 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 04/01/2022.

 

 

carescape-r860.png
Thư mời chào giá

Nhu cầu mua phụ kiện cho thiết bị y tế 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 30/12/2021 đến hết ngày 04/01/2022.

 


1234567
...