banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm vật tư tiêu hao 

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Tiên).                  

 - Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 27/03/2023 đến 29/03/2023.

 

vat-tu-y-te.jpg
Thư mời chào giá

Đầu dò cơn gò 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 24/3/2023 đến hết ngày 31/3/2023.

 

Thư mời chào giá

Thay Bộ đèn tiệt trùng UV 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 24/3/2023 đến hết ngày 31/3/2023.

 

hoa-chat.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu mua sắm các mặt hàng hóa chất 

- Điện thoại: DS. Trúc: 085 555 0691 hoặc SĐT nội bộ: 028 54042811 – line nội bộ 336 

thiet-bi-y-te.jpg
Thư mời chào giá

Thay Màng lọc cho Tủ thao tác vô trùng Jouan H12 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 22/3/2023 đến hết ngày 29/3/202

 

plasma-sterrad-100s.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu sửa chữa (mua phụ kiện) cho thiết bị y tế 

- Điện thoại : 02854042811 – Line nội bộ 622.        

- Thời gian nhận báo giá : từ ngày 22/03/2023 đến hết ngày 31/03/2023.


amsco-century.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu sửa chữa (mua phụ kiện) cho thiết bị y tế 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 622.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 22/03/2023 đến hết ngày 31/03/2023.


hoa-chat.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu mua sắm các mặt hàng hóa chất 

- Điện thoại: DS. Trúc: 085 555 0691 hoặc SĐT nội bộ: 028 54042811 – line nội bộ 336 


hoa-chat.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu mua sắm các mặt hàng hóa chất 

- Điện thoại: DS. Trúc: 085 555 0691 hoặc SĐT nội bộ: 028 54042811 – line nội bộ 336 

xquang.jpg
Thư mời chào giá

Bóng X – Quang

- Điện thoại: 028 54042811 – line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 21/3/2023 đến hết ngày 24/3/2023.

 

1234567
...