tckt.jpg
Thư mời chào giá

KHOA/PHÒNG PHỤ TRÁCH: PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN - BỆNH VIỆN TỪ DŨ

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: (028) 54042829 – Số nội bộ: 676 (Ths. Dương).       

- Thời gian đăng thông tin và nhận chào giá: Từ ngày 13/11/2023 đến hết ngày 22/11/2023.

 

kiem-toan.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu thuê dịch vụ kiểm toán 

- Điện thoại: (028) 54042829 – Số nội bộ: 676 (Ths. Dương).       

 - Thời gian đăng thông tin và nhận chào giá: Từ ngày 17/11/2022 đến hết ngày 02/12/2022.

 

Thư mời chào giá

Nhu cầu đào tạo 

- Điện thoại: 02854042814 – Line nội bộ 230 (gặp Vân).        

- Thời gian nhận báo giá:

+     Phương pháp sư phạm y học cơ bản: từ ngày 22/9/2022 đến hết ngày 11/10/2022.

+     Phương pháp dạy – học lâm sàng: từ ngày 22/9/2022 đến hết ngày 20/10/2022.