trang-trong.jpg
mask-tho-oxy-co-tui.jpg
Thư mời chào giá

Mask thở oxy có túi

- Điện thoại: 028.54042811 – line nội bộ 336 (gặp Thủy).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 19/7/2021 đến hết ngày 21/7/2021 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

 

mask-tho-oxy-co-tui.jpg
Thư mời chào giá

Mask thở oxy có túi

- Điện thoại: 028.54042811 – line nội bộ 336 (gặp Thủy).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 19/7/2021 đến hết ngày 21/7/2021 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

 

ong-nhua-pp-50ml.jpg
Thư mời chào giá

Ống nhựa PP 50ml

- Điện thoại: 028.54042811 – line nội bộ 336 (gặp Thủy).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 16/7/2021 đến hết ngày 19/7/2021 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

 

khi-y-te.jpg
Thư mời chào giá

Mở rộng cấp khí y tế 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 16/7/2021 đến hết ngày 20/7/2021.

 


moi-truong-virus.png
Thư mời chào giá

Môi trường vận chuyển virus 

- Điện thoại: 028.54042811 – line nội bộ 336 (gặp Thủy).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 14/7/2021 đến hết ngày 16/7/2021 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

 

moi-truong-virus.png
Thư mời chào giá

Môi trường vận chuyển virus 

- Điện thoại: 028.54042811 – line nội bộ 336 (gặp Thủy).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 14/7/2021 đến hết ngày 16/7/2021 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

 

dong-ho-oxy.jpg
Thư mời chào giá

Đồng hồ oxy

- Điện thoại: 028.54042811 – line nội bộ 336 (gặp Thủy).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 14/7/2021 đến hết ngày 16/7/2021 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

 

vat-tu-y-te.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm trang thiết bị y tế 

- Điện thoại: 54042811 (gặp Ks. Châu).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 14/07/2021 đến hết ngày 19/07/2021

 

ong-pcr.jpg
Thư mời chào giá

Ống PCR 0.5ml có nắp vặn

- Điện thoại: 028.54042811 – line nội bộ 336 (gặp Thủy).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 13/7/2021 đến hết ngày 15/7/2021 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

 

 

ong-ly-tam.jpg
Thư mời chào giá

Ống PCR 0.5ml có nắp vặn

- Điện thoại: 028.54042811 – line nội bộ 336 (gặp Thủy).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 13/7/2021 đến hết ngày 15/7/2021 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

 

1234567
...