banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
avalon-fm20.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu sửa chữa (mua phụ kiện) cho thiết bị y tế 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 622.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 20/04/2023 đến hết ngày 02/05/2023.

 

avalon-fm20.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu sửa chữa (mua phụ kiện) cho thiết bị y tế 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 622.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 20/04/2023 đến hết ngày 02/05/2023.


hoa-chat.jpg
Thư mời chào giá

Hóa chất nội kiểm sàng lọc trước sinh mức 3

- Điện thoại: 028 54042811 

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 18/4/2023 đến ngày 28/4/2023.

 

vat-tu-tieu-hao.png
Thư mời chào giá

Dây thông tiểu hai nhánh các số

- Điện thoại: 028.54042811 – line nội bộ 336        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 18/4/2023 đến hết ngày 28/04/2023.

 

vat-tu-y-te-1.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu mua phụ kiện cho thiết bị y tế 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 18/4/2023 đến hết ngày 28/4/2023.


vat-tu-y-te.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu bảo trì thiết bị y tế, dịch vụ 

- Điện thoại: (028) 54042811 – line nội bộ: 336

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 18/4/2023 đến hết ngày 28/4/2023

 

vat-tu-y-te.jpg
Thư mời chào giá

Giấy kiểm tra máy hấp tiệt trùng

- Điện thoại: 028.54042811 – line nội bộ 336        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 18/4/2023 đến hết ngày 25/04/2023 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

 

vat-tu-y-te.jpg
Thư mời chào giá

Hệ thống làm khô 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 17/4/2023 đến hết ngày 28/4/2023.

 

vat-tu-y-te-1.jpg
Thư mời chào giá

Dụng cụ mở đường đo huyết áp

- Điện thoại: 028.54042811 – line nội bộ 336 (gặp Thủy).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 17/4/2023 đến hết ngày 26/4/2023.

 

vat-tu-tieu-hao-y-te.jpg
Thư mời chào giá

Gạc củ ấu sản khoa 

- Điện thoại: 028.54042811 – line nội bộ 336        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 17/4/2023 đến hết ngày 27/04/2023.

 

1234567
...