banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
day-tho.jpg
Thư mời chào giá

Dây thở oxy 2 nhánh người lớn

- Điện thoại: 028 54042811 - Số nội bộ: 336 (Ds. Thảo)     

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 10/08/2022 đến ngày 29/08/2022

 

thuoc-thu-xet-nghiem-crp.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm tài sản hàng hóa, dịch vụ 

- Điện thoại: 028.54042811 – line nội bộ 336 (gặp Thủy).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 09/8/2022 đến hết ngày 12/8/2022 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.


Thư mời chào giá

Dây oxy 8mm tiệt trùng

- Điện thoại: 028.54042811 – line nội bộ 336 (gặp Thủy).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 08/8/2022 đến hết ngày 18/8/2022 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

 

day-tho.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu mua sắm hàng hóa 

- Điện thoại: 028 54042811 - Số nội bộ: 336 (Ds. Thảo)     

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 08/08/2022 đến ngày 26/08/2022


he-thong-phan-tich-nst.jpg
Thư mời chào giá

Thẩm định giá thiết bị y tế đã qua sử dụng 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 04/8/2022 đến hết ngày 11/8/2022.


gang-tay.jpg
Thư mời chào giá

Găng tay chưa tiệt trùng

- Điện thoại: 028 54042811 

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 02/8/2022 đến ngày 09/8/2022

 

hieu-chuan.png
Thư mời chào giá

Nhu cầu hiệu chuẩn thiết bị y tế

- Điện thoại: (028) 54042811 – line nội bộ: 336

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 02/8/2022 đến hết ngày 04/8/2022

 

bao-tri-y-te.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu bảo trì thiết bị y tế

- Điện thoại: (028) 54042811 – line nội bộ: 336

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 02/8/2022 đến hết ngày 04/8/2022

 

3mvc-leisegang.jpg
Thư mời chào giá

Bảo trì máy soi cổ tử cung

- Điện thoại: (028) 54042811 – line nội bộ: 336

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 02/8/2022 đến hết ngày 04/8/2022

 

 

bao-tri-thiet-bi-y-te.jpg
Thư mời chào giá

Bảo trì thiết bị y tế

- Điện thoại: (028) 54042811 – line nội bộ: 336

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 29/7/2022 đến hết ngày 11/8/2022

 

1234567
...