banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
kim-choc-hut-trung.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu mua sắm hàng hóa 


vat-tu-y-te.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu mua sắm hàng hóa 

- Điện thoại: 028 54042811 - Số nội bộ: 336 (Ds. Thảo)     

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 15/07/2022 đến ngày 03/08/2022


excell-400-mcds.jpg
Thư mời chào giá

Sửa chữa máy cắt đốt điện 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 622.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 13/07/2022 đến hết ngày 20/07/2022

 

tom-401b-tekno.jpg
Thư mời chào giá

Sửa chữa máy cắt đốt điện 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 622.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 13/07/2022 đến hết ngày 20/07/2022

 

thermo-model-3500.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu sửa chữa cho thiết bị y tế 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 622.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 13/07/2022 đến hết ngày 20/07/2022.


day-truyen-dich.jpg
Thư mời chào giá

Dây truyền dịch có bộ điều chỉnh đếm giọt

- Điện thoại: 028 54042811 - Số nội bộ: 336 (Ds. Thảo)     

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 13/07/2022 đến ngày 18/07/2022

 

sonoace-r7.jpg
Thư mời chào giá

Sửa board xuất tín hiệu cho máy siêu âm 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 12/07/2022 đến hết ngày 20/07/2022.

 

catheter.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu mua sắm hàng hóa 


catheter.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu mua sắm hàng hóa 

- Điện thoại: 028 54042811 - Số nội bộ: 336 (Ds. Thảo)     

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 10/07/2022 đến ngày 27/07/2022


vat-tu-y-te.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu mua phụ kiện cho thiết bị y tế 

- Điện thoại: 028 54042811 – line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 10/7/2022 đến hết ngày 24/7/2022.


1234567
...