banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
avalon-fm20.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu sửa chữa (mua phụ kiện) cho thiết bị y tế 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 622.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 12/01/2023 đến hết ngày 17/01/2023.


philips.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu sửa chữa (mua phụ kiện) cho thiết bị y tế 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 622.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 11/01/2023 đến hết ngày 16/01/2023.


povidone-iodine.jpg
Thư mời chào giá

Dung dịch sát trùng da Povidone Iodine 10%

- Điện thoại: 028 54042811 

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 11/01/2023 đến ngày

20/01/2023 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

 

avalon-fm20.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu sửa chữa (mua phụ kiện) cho thiết bị y tế 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 622.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 10/01/2023 đến hết ngày 15/01/2023.


kit.jpg
Thư mời chào giá

Bộ kit phát hiện 6 tác nhân 

- Điện thoại: 028 54042811 

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 06/01/2023 đến ngày

16/01/2023 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

 

vat-tu-y-te.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu mua sắm hàng hóa

- Điện thoại: 028 54042811 

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 06/01/2023 đến ngày

16/01/2023 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định

 

kit.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu mua sắm hàng hóa 

- Điện thoại: 028 54042811 

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 06/01/2023 đến ngày

16/01/2023 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.


kit.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu mua sắm hàng hóa 

- Điện thoại: 028 54042811 

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 06/01/2023 đến ngày

16/01/2023 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.


philips.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu sửa chữa (mua phụ kiện) cho thiết bị y tế 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 622.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 05/01/2023 đến hết ngày 10/01/2023.


hoa-chat.jpg
Thư mời chào giá

Dung dịch Colcemid Solution

- Điện thoại: 028 54042811 

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 05/01/2023 đến ngày

16/01/2023 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

 

1234567
...