trang-trong.jpg
oxy.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu mua khí oxy 

- Điện thoại: 028 54042811 – line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 21/8/2021 đến hết ngày 24/8/2021.

 


moi-truong-virus.png
Thư mời chào giá

Môi trường vận chuyển virus 1.5ml

- Điện thoại: 028.54042811 – line nội bộ 336 (gặp Thủy).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 18/8/2021 đến hết ngày 20/8/2021 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

 

kinh-hien-vi.jpg
Thư mời chào giá

Bảo trì trang thiết bị, dịch vụ 

- Điện thoại: (028) 54042811

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 17/8/2021 đến hết ngày 20/8/2021

 

noxboxi.png
Thư mời chào giá

Thay thế Bơm cảm biến lưu lượng 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 17/8/2021 đến hết ngày 20/8/2021.

 

 

povidone-iodine.jpg
Thư mời chào giá

Dung dịch sát trùng da Povidone Iodine 10% 

- Điện thoại: 028.54042811 – line nội bộ 336 (gặp Thủy).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 16/8/2021 đến hết ngày 18/8/2021 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

 

sars-cov-2.jpg
Thư mời chào giá

Bộ sinh phẩm xét nghiệm kháng nguyên virus SARS-CoV-2

- Điện thoại: 08 54042811        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 16/08 đến ngày 20/08/2021

 

carescape-r860.png
Thư mời chào giá

Thế phụ kiện cho thiết bị y tế

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 12/8/2021 đến hết ngày 16/8/2021.

 


moi-truong-virus.png
Thư mời chào giá

Môi trường vận chuyển virus 3ml

- Điện thoại: 028.54042811 – line nội bộ 336 (gặp Thủy).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 10/8/2021 đến hết ngày 12/8/2021 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

 

vat-tu-y-te.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm tài sản hàng hóa, dịch vụ

 - Điện thoại: 028.54042811 – line nội bộ 336 (gặp Thủy).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 09/8/2021 đến hết ngày 11/8/2021 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

 

test-tubes-with-cotton-swab-nasopharyngeal.jpg
Thư mời chào giá (ngày 06/8/2021)

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 028 54042829 – line nội bộ 336 (gặp CN Vân).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 6/8/2021 đến hết ngày 10/08/2021

 

1234567
...