banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
o6jtuc0.jpg
Thư mời chào giá

KHOA/PHÒNG PHỤ TRÁCH: PHÒNG CNTT - BỆNH VIỆN TỪ DŨ

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 028.54042829 - line nội bộ 270 (gặp Hương).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày  12/7/2023 đến hết ngày 18/7/2023.

 

4181.jpg
Thư mời chào giá

KHOA/PHÒNG PHỤ TRÁCH: PHÒNG CNTT - BỆNH VIỆN TỪ DŨ

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 028.54042829

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 11/7/2023 đến hết ngày 17/7/2023.

 

ogmt9c0.jpg
Thư mời chào giá

KHOA/PHÒNG PHỤ TRÁCH: PHÒNG CNTT - BỆNH VIỆN TỪ DŨ

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 028.54042829 - line nội bộ 387.        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 09/02/2023 đến hết ngày 14/02/2023.

 

53.jpg
Thư mời chào giá

KHOA/PHÒNG PHỤ TRÁCH: PHÒNG CNTT - BỆNH VIỆN TỪ DŨ

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 028.54042829

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 07/02/2023 đến hết ngày 10/02/2023.

 

software.jpg
Thư mời chào giá

Phần mềm in, xuất, quản lý hóa đơn điện tử

- Điện thoại: 028.54042829

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 01/12/2022 đến hết ngày 06/12/2022.

 

phan-mem.png
Thư mời chào giá

Module liên thông kết nối dữ liệu

- Điện thoại: 028.54042829

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 01/12/2022 đến hết ngày 06/12/2022.

 

 

ogmt9c0.jpg
Thư mời chào giá

PHÒNG CNTT - BỆNH VIỆN TỪ DŨ

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 028.54042829

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 11/8/2022 đến hết ngày 16/8/2022.

 

phan-mem.png
Thư mời chào giá

Bảo trì phần mềm khoa Xét nghiệm di truyền y học

- Điện thoại: 028.54042829

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 11/8/2022 đến hết ngày 16/8/2022.

 

cntt.jpg
Thư mời chào giá

Bảo trì và vận hành website 

- Điện thoại: 028.54042829 - line nội bộ 270 (gặp Hương).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày  08/8/2022 đến hết ngày 11/8/2022.

 

software.jpg
Thư mời chào giá

Phần mềm pha chế thuốc

- Điện thoại: 028.54042829 - line nội bộ 270.        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 01/8/2022 đến hết ngày 04/8/2022.