trang-trong.jpg

14/02/2019

Thư mời chào giá

BẢNG YÊU CẦU BÁO GIÁ
DANH MỤC MUA SẮM SẢN PHẨM KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC
NĂM 2019
   
Gói thầu mua sắm sản phẩm không phải là thuốc năm 2019    
Hình thức mua sắm: Chỉ định thầu rút gọn    
             
STT Tên hàng hóa Thành phần hoạt chất ĐƠN
VỊ
SỐ LƯỢNG    
1 Thảo mộc vệ sinh phụ nữ Thảo mộc thiên nhiên gói  3,262      
  Tổng số mặt hàng : 01          
           
- Bệnh viện Từ Dũ có nhu cầu mua sắm mặt hàng trên. Mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia
 cung cấp hàng hóa trên.          
- Thời gian đăng trang Web của bệnh viện: từ ngày 14  tháng 02 năm 2019 đến ngày 19 tháng 02 năm 2019  
             
    Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2019    
      KHOA DƯỢC    
             
             
             
             
             
      DS.Phan Thị Ngọc Anh