trang-trong.jpg

22/05/2018

Bảng yêu cầu báo giá danh mục mua sắm bổ sung vật tư y tế năm 2018

STT TÊN HÀNG HÓA ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG
1 Băng keo trong suốt 6x7cm miếng 1.000
2 Bơm tiêm 20cc không kim cây 13.500
3 Cassette chứa straw cái 100
4 Sonde Foley 2 nhánh Foleycath số 12; 14; 16; 18; 20; 24; 28; 30 sợi  5.000
5 Sonde Foley 2 nhánh Foleycath số 20 sợi  2.700
  TỔNG CỘNG: 05 mặt hàng