banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

31/12/2021

Hội nghị cán bộ viên chức 2022

Trong năm 2021, dưới sự lãnh đạo của Đảng Ủy, Ban Giám đốc cùng sự phối hợp chặt chẽ của Công đoàn; bệnh viện đã tổ chức, triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2021, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 tại bệnh viện và nhiệm vụ do Thành phố giao, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, động viên, tạo điều kiện cho viên chức, người lao động trong toàn bệnh viện phát huy quyền làm chủ và trí tuệ tập thể, xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh, đoàn kết, nỗ lực thi đua lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành và góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Ngày 31 tháng 12 năm 2021, bệnh viện Từ Dũ đã long trọng tổ chức hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm 2021, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Hội nghị vui mừng chào đón Đại biểu Lương Văn Minh – Phó Chủ tịch Công Đoàn Ngành y tế, đại diện cho Công đoàn ngành y tế.