trang-trong.jpg
OBDL960.jpg
Thư mời chào giá Thay thế, lắp đặt Van Solenoid khí nén - Máy hấp ướt số 4

- Báo giá được gởi đến P.Vật tư - Thiết bị Y tế - Bệnh viện Từ Dũ - 284 Cống Quỳnh- P. Phạm Ngũ Lảo- Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại:  02854042811          

- Thời gian nhận báo giá: đến hết ngày 14/06/2018

 

O6JTUC0.jpg
Thư mời chào giá Thay thế, lắp đặt Pin sạc - Máy sốc tim có tạo nhịp - Nihon Kohden

- Báo giá được gởi đến P.Vật tư - Thiết bị Y tế - Bệnh viện Từ Dũ - 284 Cống Quỳnh- P. Phạm Ngũ Lảo- Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại:  02854042811          

- Thời gian nhận báo giá: đến hết ngày 14/06/2018

 

O6YGAF0.jpg
Thư mời chào giá Thay thế, lắp đặt Bóng đèn - Đèn mổ di động 5 bóng

- Báo giá được gởi đến P.Vật tư - Thiết bị Y tế - Bệnh viện Từ Dũ - 284 Cống Quỳnh- P. Phạm Ngũ Lảo- Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại:  02854042811          

- Thời gian nhận báo giá: đến hết ngày 14/06/2018

 

O6JTUC0.jpg
Thư mời chào giá Sửa chữa, lắp đặt Bộ tạo khí nén - Máy giúp thở Esprit

- Báo giá được gởi đến P.Vật tư - Thiết bị Y tế - Bệnh viện Từ Dũ - 284 Cống Quỳnh- P. Phạm Ngũ Lảo- Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại:  02854042811          

- Thời gian nhận báo giá: đến hết ngày 15/06/2018

 

10191399_15361098_14462482_calendar.jpg
Thư mời chào giá Thay thế, lắp đặt Board điều khiển - Máy giúp thở Esprit

- Báo giá được gởi đến P.Vật tư - Thiết bị Y tế - Bệnh viện Từ Dũ - 284 Cống Quỳnh- P. Phạm Ngũ Lảo- Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại:  02854042811          

- Thời gian nhận báo giá: đến hết ngày 15/06/2018

 

O6V2M90.jpg
Thư mời chào giá Thay thế, lắp đặt Đầu nén khí - Máy nén khí EV55

- Báo giá được gởi đến P.Vật tư - Thiết bị Y tế - Bệnh viện Từ Dũ - 284 Cống Quỳnh- P. Phạm Ngũ Lảo- Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại:  02854042811          

- Thời gian nhận báo giá: đến hết ngày 15/06/2018

 

OBDL960.jpg
Thư mời chào giá

Thời gian nhận báo giá: từ ngày ra thông báo đến trước ngày 15/6/2018 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

Kính mời nhà thầu quan tâm và đáp ứng yêu cầu trên đề nghị liên hệ và gửi Hồ sơ đáp ứng đến Phòng Vật tư Thiết bị y tế - Bệnh viện Từ Dũ.

Địa chỉ liên hệ: Số 284 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM.

Điện thoại: 08 54042811

 

O6ZHFP0.jpg
Thư mời chào giá

Thời gian nhận báo giá: từ ngày ra thông báo đến trước ngày 11/6/2018 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

Kính mời nhà thầu quan tâm và đáp ứng yêu cầu trên đề nghị liên hệ và gửi Hồ sơ đáp ứng đến Phòng Vật tư Thiết bị y tế - Bệnh viện Từ Dũ.

Địa chỉ liên hệ: Số 284 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM.

 

15361098_14462482_calendar.jpg
Thư mời chào giá Sửa chữa board mạch cho Đèn mổ treo trần 02 nhánh - Harmony Vled

- Báo giá được gởi đến P.Vật tư - Thiết bị Y tế - Bệnh viện Từ Dũ - 284 Cống Quỳnh- P. Phạm Ngũ Lảo- Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại:  02854042811          

- Thời gian nhận báo giá: đến hết ngày 07/06/2018

 

14583231_O6YGAF0.jpg
Thư mời chào giá Sửa chữa, lắp đặt Board MPCU V cho Máy Công hưởng từ (MRI)

- Báo giá được gởi đến P.Vật tư - Thiết bị Y tế - Bệnh viện Từ Dũ - 284 Cống Quỳnh- P. Phạm Ngũ Lảo- Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại:  02854042811          

- Thời gian nhận báo giá: đến hết ngày 07/06/2018

 

1234567
...