trang-trong.jpg
O6JTUC0.jpg
Thư ngỏ về việc bán thanh lý dụng cụ y tế và thiết bị năm 2017

- Thời gian xem thiết bị y tế: từ 8 giờ đến 11 giờ ngày 05/10/2017.

- Thời gian đăng ký chào giá mua từ ngày 05/10/2017 đến trước 14 giờ 30 phút ngày 12/10/2017.

- Giá chào và thông tin cá nhân, tổ chức đăng ký mua được ghi đầy đủ và bỏ vào bì thư dán kín.

 

O6V2M90.jpg
Thư mời đề nghị báo giá chi phí thẩm định giá thiết bị y tế làm cơ sở bán thanh lý

Căn cứ Nghị định 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

O6ZHFP0.jpg
Bảng yêu cầu báo giá Mua sắm ống nẫng

Thời gian gửi báo giá: từ ngày 25/9/2017 đến ngày 27/9/2017.

Nhà thầu quan tâm và đáp ứng yêu cầu trên đề nghị liên hệ Phòng Vật tư Thiết bị y tế - Bệnh viện Từ Dũ.

Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM.

Số điện thoại liên lạc: 08.54042811

 

O6Q3CC0.jpg
Bảng yêu cầu báo giá

Thời gian gửi báo giá: từ ngày 18/9/2017 đến ngày 20/9/2017.

Nhà thầu quan tâm và đáp ứng yêu cầu trên đề nghị liên hệ Phòng Vật tư Thiết bị y tế - Bệnh viện Từ Dũ.

Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM.

 

O6V2M90.jpg
Bảng yêu cầu báo giá

Thời gian gửi báo giá: từ ngày 18/9/2017 đến ngày 20/9/2017.

Nhà thầu quan tâm và đáp ứng yêu cầu trên đề nghị liên hệ Phòng Vật tư Thiết bị y tế - Bệnh viện Từ Dũ.

Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM.

Số điện thoại liên lạc: 08.54042811

 

O6T8MJ0.jpg
Bảng yêu cầu báo giá

Thời gian gửi báo giá: từ ngày 15/9/2017 đến ngày 19/9/2017.

Nhà thầu quan tâm và đáp ứng yêu cầu trên đề nghị liên hệ Phòng Vật tư Thiết bị y tế - Bệnh viện Từ Dũ.

Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM.

Số điện thoại liên lạc: 08.54042811

 

O6V2M90.jpg
Bảng yêu cầu báo giá

Thời gian giao hàng: ≤ 60 ngày từ ngày ký hợp đồng.

Thời gian nghiệm thu, bàn giao:  ≥ 15 ngày sau khi lắp đặt hoàn chỉnh.

Thời gian nhận hồ sơ báo giá: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 18/9 /2017 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

 

O6Q3CC0.jpg
Thư mời chào giá

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 235 (gặp Ngọc Ánh)                      

- Thời gian đăng thông tin : từ ngày 11/9/2017 đến 14/9/2017.

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 11/9/2017 đến 16 giờ ngày 14/9/2017

 

Khoa-Ky-thuat-cao---Hiem-Muon-(28)-copy.jpg
Bảng yêu cầu báo giá

Bệnh viện Từ Dũ đang có nhu cầu sửa chữa Đầu Camera Image1 dùng trong nội soi, nay thông báo đến các Công ty cung cấp có đủ năng lực và kinh nghiệm sửa chữa đáp ứng yêu cầu tham gia gửi báo giá sửa chữa

Thư mời chào giá

Thời gian giao hàng: ≤ 90 ngày từ ngày ký hợp đồng.

Thời gian nghiệm thu, bàn giao:  ≥ 15 ngày sau khi lắp đặt hoàn chỉnh.

Thời gian nhận báo giá: từ ngày ra thông báo đến trước ngày 31/8/2017 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

 

1234567
...