trang-trong.jpg
O6V2M90.jpg
Thư mời cung cấp Báo giá bảo trì thiết bị y tế

Nộp Hồ sơ tại: Phòng Vật tư Thiết bị Y tế - Bệnh viện Từ Dũ.

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Quận 1, TP HCM, Khu D, lầu 3

- Điện thoại: 08.54042811.

 

13205567_O6JTUC0.jpg
Bảng báo giá

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm 

O6V2M90.jpg
Thư mời chào giá thay thế, lắp đặt Đầu dò cơn gò cho Monitor sản khoa FM 20

- Báo giá được gởi đến P.Vật tư - Thiết bị Y tế - Bệnh viện Từ Dũ - 284 Cống Quỳnh- P. Phạm Ngũ Lảo- Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại:  02854042811          

- Thời gian nhận báo giá: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/12/2017

 

O6YGAF0.jpg
Thư mời chào giá thay thế, lắp đặt Đầu dò cơn gò cho Monitor sản khoa Series 50A

- Báo giá được gởi đến P.Vật tư - Thiết bị Y tế - Bệnh viện Từ Dũ - 284 Cống Quỳnh- P. Phạm Ngũ Lảo- Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại:  02854042811          

- Thời gian nhận báo giá: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/12/2017

 

O6ZHFP0.jpg
Thư ngỏ chào giá thay thế, lắp đặt sửa chữa Lồng ấp sơ sinh Careplus 4000

- Báo giá được gởi đến P.Vật tư - Thiết bị Y tế - Bệnh viện Từ Dũ- 284 Cống Quỳnh- P.Phạm Ngũ Lảo- Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại:  02854042811          

- Thời gian nhận báo giá: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/12/2017

 

O6JTUC0.jpg
Thư ngỏ

- Thời gian tiếp nhận báo giá: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 18/12/2017.

- Địa điểm: phòng Vật tư Thiết bị y tế - Bệnh viện Từ Dũ: 284 Cống Quỳnh - Quận 1-Thành phố Hồ Chí Minh.

 

O6JTUC0.jpg
Thư mời chào giá mời chào giá thay thế, lắp đặt bộ gương phản xạ cho Máy Laser YAG - Lần 2

- Báo giá được gởi đến P.Vật tư - Thiết bị Y tế - Bệnh viện Từ Dũ- 284 Cống Quỳnh- P.Phạm Ngũ Lảo- Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại :  02854042811          

- Thời gian nhận báo giá: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 04/12/2017

 

O6V2M90.jpg
Thư mời chào giá

Thời gian gửi báo giá: từ ngày 28/11/2017 đến ngày 30/11/2017.

Nhà thầu quan tâm và đáp ứng yêu cầu trên đề nghị liên hệ Phòng Vật tư Thiết bị y tế - Bệnh viện Từ Dũ.

Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM.

Số điện thoại liên lạc: 08.54042811

 

O6Q3CC0.jpg
Đề nghị báo giá chi phí thẩm định giá thiết bị y tế làm cơ sở chọn giá dự toán mua sắm

- Thời gian tiếp nhận báo giá: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/11/2017.

- Địa điểm: phòng Vật tư Thiết bị y tế - Bệnh viện Từ Dũ: 284 Cống Quỳnh – phường Phạm Ngũ Lão - quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 028 54042811

 

O6JTUC0.jpg
Thư ngỏ về việc mời chào giá thay thế, lắp đặt bộ gương phản xạ cho Máy Laser YAG

- Báo giá được gởi đến P.Vật tư - Thiết bị Y tế - Bệnh viện Từ Dũ- 284 Cống Quỳnh- P.Phạm Ngũ Lảo- Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại :  02854042811     

1234567
...