trang-trong.jpg
O6ZHFP0.jpg
Thư mời chào giá thay thế, lắp đặt bộ Gioăng cửa cho Máy rửa dụng cụ

- Báo giá được gởi đến P.Vật tư - Thiết bị Y tế - Bệnh viện Từ Dũ- 284 Cống Quỳnh- P.Phạm Ngũ Lảo- Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại :  02854042811          

- Thời gian nhận báo giá: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 23/11/2017

 

Khoa-Ky-thuat-cao---Hiem-Muon-(13)-copy.jpg
Thư mời chào giá thay thế, lắp đặt Đầu dò âm đạo cho Máy siêu âm R7

- Báo giá được gởi đến P.Vật tư - Thiết bị Y tế - Bệnh viện Từ Dũ- 284 Cống Quỳnh- P.Phạm Ngũ Lảo- Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại :  02854042811          

- Thời gian nhận báo giá: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 18/11/2017

 

O6T8MJ0.jpg
Thư ngỏ đề nghị báo giá chi phí thẩm định giá thiết bị y tế làm cơ sở đấu thầu (hình thức Mua săm trực tiếp).

- Thời gian tiếp nhận báo giá: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10 /11 /2017.

- Địa điểm: phòng Vật tư Thiết bị y tế - Bệnh viện Từ Dũ: 284 Cống Quỳnh - Quận 1-Thành phố Hồ Chí Minh.

 

O6JTUC0.jpg
Bảng yêu cầu báo giá

Đơn vị liên hệ: Phòng Vật tư Thiết bị y tế - Bệnh viện Từ Dũ

Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM.

Số điện thoại liên lạc: 08.54042811, 0973.783.688 (Cn Thanh)

 

O6JTUC0.jpg
Thư mời báo giá chi phí thẩm định giá thiết bị y tế làm cơ sở chọn giá dự toán mua sắm.

- Thời gian tiếp nhận báo giá: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 23/10/2017.

- Địa điểm: phòng Vật tư Thiết bị y tế - Bệnh viện Từ Dũ : 284 Cống Quỳnh - Quận 1-Thành phố Hồ Chí Minh.

 

O6V2M90.jpg
Thư mời chào giá Tủ làm ấm dịch truyền

Kính mời nhà thầu quan tâm và đáp ứng yêu cầu trên đề nghị liên hệ và gửi Hồ sơ đáp ứng đến Phòng Vật tư Thiết bị y tế - Bệnh viện Từ Dũ.

Địa chỉ liên hệ: 284 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM.

Điện thoại: 08 54042811

 

O6T8MJ0.jpg
Thư mời Về việc phát hành Bản yêu cầu báo giá Gói thầu: Mua sắm nhiệt kế điện tử

- Thời gian phát hành Bản yêu cầu báo giá gói thầu trên: từ 8giờ 00, ngày 17 tháng 10 năm 2017 đến trước 08 giờ 00, ngày 20 tháng 10 năm 2017 (giờ Việt Nam).

- Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00, ngày 20 tháng 10 năm 2017 (giờ Việt Nam).

 

O6JTUC0.jpg
Thư ngỏ về việc bán thanh lý dụng cụ y tế và thiết bị năm 2017

- Thời gian xem thiết bị y tế: từ 8 giờ đến 11 giờ ngày 05/10/2017.

- Thời gian đăng ký chào giá mua từ ngày 05/10/2017 đến trước 14 giờ 30 phút ngày 12/10/2017.

- Giá chào và thông tin cá nhân, tổ chức đăng ký mua được ghi đầy đủ và bỏ vào bì thư dán kín.

 

O6V2M90.jpg
Thư mời đề nghị báo giá chi phí thẩm định giá thiết bị y tế làm cơ sở bán thanh lý

Căn cứ Nghị định 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

O6ZHFP0.jpg
Bảng yêu cầu báo giá Mua sắm ống nẫng

Thời gian gửi báo giá: từ ngày 25/9/2017 đến ngày 27/9/2017.

Nhà thầu quan tâm và đáp ứng yêu cầu trên đề nghị liên hệ Phòng Vật tư Thiết bị y tế - Bệnh viện Từ Dũ.

Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM.

Số điện thoại liên lạc: 08.54042811

 

1234567
...